Planlegger Skandinavias største studioby

Pressemelding
4 minutter lesetid

Ett års forprosjekt konkluderer med at en studioby for film- og TV-produksjon i Norge nå vurderes etablert.

– Ferdig utbygd kan det være snakk om en bygningsmasse på opp mot 50 000 m2 over et område tilsvarende ca 25 fotballbaner, sier Dag Hvaring, CEO i Studio City Norway AS.

Studiobyen planlegges på Brennemoen i Østfold, ca 45 minutter fra Oslo. Første filmstudio kan være i drift i 2024.

Global vekst

Ifølge Studio City viser analyser en voldsom global vekst i film- og drama produksjon. Fra 200 mrd. US$ i 2020, til forventet 400 mrd. i 2030. Men i Norge henger vi noe etter. Hvaring mener det er tre hovedutfordringer:

– Vi mangler studioer med tilstrekkelig kapasitet. Vi har ikke mange nok filmarbeidere med etterspurt kompetanse. Den norske insentivordningen (offentlig støtte til filmproduksjon) er ikke konkurransedyktig med utlandet.

Regjeringen må løse insentivordningen, og Studio City vil gjøre det vi kan for å bidra til å løse kapasitet og kompetanse, sier Hvaring.

Det er snakk om nye arbeidsplasser innen kreative næringer og på en rekke fagfelt, kompetanseheving, fremtidsrettet teknologi og store ringvirkninger.

Engasjert kommune

Ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold kommune har fulgt forprosjektet tett og mener en filmby på Brennemoen vil ha stor betydning for hele Østfoldregionen. Han mener dette kan bli en av de viktigste næringsetableringer i Indre Østfold på mange 10-år.

– Dersom dette prosjektet realiseres vil det ha enorme ringvirkninger, ikke bare et betydelig antall kompetansearbeidsplasser i mange bransjer, men også gi positive effekter for kulturliv, utdanningsinstitusjoner, destinasjonsselskaper, samt vekstmuligheter for de mange små og mellomstore bedrifter som allerede finnes i regionen vår. Jeg er sikker på at dette blir en vinn-vinn for hele Indre Østfold samfunnet, sier Frøshaug. Ordføreren opplyser at området er regulert og kommunen ønsker å bidra til rask og effektiv saksbehandling, samt legge best mulig til rette for utvikling av filmbyen på kort og lang sikt.

ANNONSE

Filmpolitikk

Studio City mener deres planer er helt i tråd med Filmmeldingen og regjeringens filmpolitikk, som ønsker «å stimulere til en filmbransje som vokser ut fra et lokalt engasjement og tilrettelegge for sterke fagmiljøer», «at bransjen har kompetanse» og «legge til rette for internasjonal filmproduksjon i Norge». Studio City mener det er svært viktig å samle alle aktører og samarbeide med alle som er involvert i film-, tv- og reklameproduksjon i Norge. Da er det helt nødvendig å tilrettelegge virksomheten i tråd med de politiske føringene, hevder de.

Store bærekraftambisjoner

Lokalt innhold etterspørres globalt. En studioby vil øke kapasiteten for norske produksjoner, skape mulighet til å hente hjem produksjoner som gjennomføres i utlandet, og øke mulighetene for å trekke internasjonale produksjoner til Norge. Prosjektet har ambisjoner om å være blant verdens mest bærekraftige studiokomplekser. Hvaring har jobbet med bærekraft i mange år, vært med å bygge opp EAT Foundation fra oppstarten i 2013, og mener en helhetlig tilnærming er eneste løsning. 

– Studio City må innarbeide bærekraft og sirkularitet i videste forstand, bl.a. gjennom prosjektering, bygging og bygg, energi, drift, produksjoner, mat og drikke, transport, gjenbruk og avfall. I Norge kan vi produsere langt mer bærekraftig enn i de fleste andre land, det er noe vi må utnytte også i konkurransesammenheng, sier Hvaring.

Solide aktører

Studio City, som er en del av Adolfsen Group, er tydelig på at planene er foreløpige, og at prosjekteringen som skal ferdigstilles over sommeren vil gi svar på om prosjektet kan realiseres. Adolfsen Gruppen har lang erfaring i eiendomsutvikling og drift i en rekke bransjer, i tillegg til store virksomheter innen bl.a. hotell og restaurant, bemanning, utdanning og rekruttering. Gruppen har 24 000 ansatte med virksomheter i 10 land.

(Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.