Vårrengjøring av hovedvegnettet er i gang

Pressemelding
2 minutter lesetid

Statens vegvesen har startet den årlige vårrengjøringa av europavegene i Østfold og Follo. Arbeidet skjer på kvelds- og nattestid, og skal være ferdig i løpet av første uka i mai.

Statens vegvesens driftsentreprenør, Mesta, gjør en grundig jobb under vårrengjøringa. De feier, vasker og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang. Det blir rent og pent, og når vegstøvet fjernes, blir også luftkvaliteten bedre. 

Nattarbeid når trafikken er lav

Rengjøringsarbeidet på både kjøreveger og gang- og sykkelveger starter i hovedsak ved 21-tida og er ferdig før kl. 06.00 morgenen etter.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt med mer.

– Vår driftsentreprenør jobber om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier byggeleder Kim Eirik Konsghaug i Statens vegvesen.

Han ber trafikantene ta hensyn til nattarbeiderne, kjøre forsiktig og respektere sperringer.

ANNONSE

Den vedlagte oversikten viser hvor og når rengjøringsarbeidene på E6 og E18 foregår. 

For oppdatert trafikkinformasjon, se www.175.no

Alle arbeider skal være ferdig senest kl. 06.00 påfølgende morgen

E6 fra Svinesund til Son. Omkjøring er skiltet.

 1. april Tirsdag 21.00 E6 Solberg Årum
 2. april Onsdag 22.00 E6 Årum Lekevoll
 3. april Torsdag 21.00 E6 Lekevoll Åsgård
 4. mai Søndag 21.00 E6 Åsgård Jonsten
 5. mai Mandag 21.00 E6 Jonsten Halmstad
 6. mai Tirsdag 21.00 E6 Halmstad Årvold
 7. mai Onsdag 21.00 E6 Årvold Patterød
 8. mai Torsdag 22.00 E6 Patterød Son

E18 fra riksgrensa til gamle Akershus grense. Omkjøring er skiltet.

 1. april Tirsdag 21.00 E18 Ørje sentrum Melleby
 2. april Onsdag 22.00 E18 Melleby Laslett
 3. april Torsdag 21.00 E18 Laslett Sekkelsten
 4. mai Mandag 21.00 E18 Sekkelsten Krosby
 5. mai Tirsdag 21.00 E18 Krosby Jaren
 6. mai Onsdag 21.00 E18 Krosby Jaren
 7. mai Torsdag 22.00 E18 Jaren Akershus grense
 8. mai Søndag 21.00 E18 Jaren Akershus grense

(Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.