Camilla Aas fra Indre Østfold Arbeiderparti er en av flere fra Indre Østfold som sitter i utvalget. Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Geografiske utvalg for de tre nye fylkeskommunene er klare

Nylig valgte Viken fylkesting tre geografiske utvalg som skal planlegge og forberede etablering av Akershus, Buskerud og Østfold som «nye» fylkeskommuner fra 1. januar 2024.

– Fylkestinget behandlet 30. mars saken som om videre arbeid for etablering av nye fylkeskommuner. I denne saken ble det blant annet klart hvem som skal sitte i de tre geografiske utvalgene som opprettes fram til de tre nye fylkene er på plass. Utvalgene skal behandle og komme med forslag til innstilling i alle saker som berører etableringen av de tre nye fylkeskommunene fram til opprettelsen, skriver viken.no.

Geografisk utvalg for Østfold:

Leder: Benedicte Lund (MDG).
Nestledere: Finn-Erik Blakstad (V) og Håkon Tolsby (Sp). 

ANNONSE

 • Cecilie Agnalt, Arbeiderpartiet
 • Lars Pedersen Due, Arbeiderpartiet
 • Hege Dubec, Arbeiderpartiet
 • Terje Moland Pedersen, Arbeiderpartiet
 • Petra Brinch, Arbeiderpartiet
 • Terje Olsson, Arbeiderpartiet
 • Camilla Aas, Arbeiderpartiet
 • Atle Ottesen, Arbeiderpartiet
 • Simen Nord, Høyre
 • Roar Lund, Høyre
 • Erik Unaas, Høyre
 • Gretha Thuen, Høyre
 • Monica Gåsvatn, Høyre
 • Glenn Håkon Melby, Høyre
 • Håkon Tolsby, Senterpartiet
 • Elisabeth Strengen, Senterpartiet
 • Inger Mari Kaatorp, Senterpartiet
 • Håvard Jensen, Fremskrittspartiet
 • Leif Willy Eriksen, Fremskrittspartiet
 • Ole Johan Lakselv, Fremskrittspartiet
 • Benedicte Lund, Miljøpartiet de Grønne
 • Ida Julsen, Miljøpartiet de Grønne
 • Camilla S. Eidsvold, Sosialistisk Venstreparti
 • Ann May Noomi Martinsen, Rødt
 • Finn-Erik Blakstad, Venstre

Følgende representanter møter med tale og forslagsrett i utvalgets møter

 • Britt Egeland Gulbrandsen, Kristelig folkeparti
 • Frank Kristian Gunerius Bakken, Pensjonistpartiet
 • Terje Smerud, Folkets parti FNB
 • Tor Petter Ekroll, Uavhengig
Cecilie Agnalt. Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen
Erik Unaas. Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

ANNONSE

ANNONSE

Ordføreren roser frivilligheten i Indre Østfold

Philip med solid sesongåpning og pallplass