Krever handling mot partnerdrap

Leserinnlegg
4 minutter lesetid

Mediene har fortalt oss de dramatiske nyhetene om at fem kvinner ble drept av menn i nære relasjoner den siste uken i mars og den første uken i april.

Av: Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre i Østfold

Partnerdrap er den mest alvorlige formen for vold i nære relasjoner og skjer sjelden uten forvarsel. En fjerdedel av alle drap i Norge blir begått av en som står offeret nær. Ved omtrent 70 prosent av disse drapene var det i forkant av drapene rapportert om vold i relasjonen mellom offeret og gjerningspersonen. Det er menn som begår flest partnerdrap, og kvinner har større sannsynlighet for å bli drept av sin nåværende eller tidligere kjæreste, samboer eller ektefelle enn av noen andre. Kvinner med minoritetsbakgrunn er overrepresentert på krisesentrene og vold i nære relasjoner er sosialt akseptert i en del minoritetsmiljøer.

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet som i ytterste konsekvens tar liv. Det rammer familiene hardt og er et alvorlig samfunnsproblem. I august 2021 la regjeringen Solberg frem handlingsplanen «Frihet fra vold» om å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Handlingsplanen inneholder tiltak for å styrke innsatsen mot denne kriminaliteten ytterligere.

I arbeidet med å bekjempe volden setter man ofrene først ved å forebygge og hjelpe bedre og sørge for at kunnskapen om faresignaler og avvergingsplikten er kjent for alle som møter voldsutsatte. Kommunale eller interkommunale handlingsplaner kan være gode verktøy for å koordinere den lokale innsatsen mot vold i nære relasjoner. En kartlegging fra 2018 viste at kun 40 prosent av kommunene hadde handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Undersøkelsen viste at handlingsplaner som har klare strategier og konkrete tiltak for voldsarbeidet, og som blir implementert og evaluert, er nyttige verktøy for politikere og administrasjon og for å sikre kvaliteten på tjenestene.

Personer som melder fra om at de lever i voldelige forhold, må være trygge på at politiet etterforsker sakene grundig, og at gjerningspersonen stilles til ansvar. Det skal nytte å melde fra!

ANNONSE

Høyres landsmøte vedtok i april en uttalelse som ber om handling. Dette har jeg, sammen med flere av mine kollegaer, nå fulgt opp på Stortinget ved å fremme et representantforslag med åtte konkrete forslag. Noen av disse er å snarest mulig opprette en permanent partnerdrapskommisjon, å utarbeide et nasjonalt forebyggingsprogram for en samordnet innsats mot partnervold og partnerdrap, å påse at kommunene har vedtatt handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og å styrke akuttilbudet til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. 

Jeg er også med på et annet representantforslag der Høyre har fremmet flere forslag om å styrke ofres stilling gjennom blant annet mer bruk av omvendt voldsalarm og lavere terskel for å idømme evigvarende kontaktforbud. Forslagene ligger nå til behandling i Stortinget, og jeg vil understreke betydningen de foreslåtte tiltakene vil ha for arbeidet med å bekjempe vold i nære relasjoner og partnerdrap.

Selv har jeg vært leder av representantskapet for krisesenteret i Moss gjennom mange år og er engasjert i dette viktige temaet. Nå håper jeg vi klarer å løfte både debatten, bevisstheten og ikke minst bidra til at flere kvinner kan leve trygge og frie liv!

(Kronikk)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.