Mesta skal drifte disse riksveiene

Pressemelding
3 minutter lesetid

Mesta vant den store kontrakten om driften av riksvegnettet i Østfold og Follo i konkurranse med fire andre entreprenører.

– Østfold og Follo har et krevende, langstrakt vegnett med mye trafikk der næringstransporten utgjør en stor og viktig andel. Mesta skal ta hånd om alt fra europaveger som strekker seg fra svenskegrensa helt til Oslo, til beredskap i Oslofjordtunnelen og vedlikehold av raste- og døgnhvileplasser, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland under signeringen av driftskontrakten for Østfold og Follo torsdag 7. april.

– Slik jeg kjenner Mesta, er jeg sikker på at dere kommer til å løse oppgaven på en god måte. Vi gleder oss til samarbeidet og samspillet med dere, sa vegdirektøren under kontraktsigneringen.

Krever høy kompetanse

Driftskontrakten for Østfold og Follo omfatter 470 kilometer veg totalt, hvorav 56 kilometer er gang- og sykkelveg. I tillegg inngår drift og vedlikehold av blant annet tunneler, bruer, raste- og døgnhvileplasser, kontrollplasser, store grøntanlegg og sedimentasjonsbassenger.

Kontraktområdet omfatter kommunene Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Marker, Moss, Nordre Follo, Lillestrøm, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Vestby og Ås. 

Konserndirektør for drift og vedlikehold i Mesta, Kristin Folge, ser fram til å jobbe med Statens vegvesen i Østfold og Follo. 

ANNONSE

– Vegnettet er krevende og oppdraget krever betydelig kompetanse knyttet til vinterberedskap, store grøntarealer og døgnkontinuerlig beredskap ved ulykker – særlig langs E6. Vi har et erfarent lag og ledelse å bygge videre på i regionen, og disse vil jobbe for å gi trygghet for alle som ferdes på og langs riksvegnettet i Østfold og Follo, sa hun under kontraktsmøtet med Vegvesenet.

Femårig kontrakt med klimakrav

Østfold-Follo-kontrakten gjelder fra og med 1. september 2022 til og med 31. august 2027, med mulighet for tre års forlengelse.

Statens vegvesen har som mål å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksvegene innen 2030. Når Mesta går i gang i Østfold og Follo til høsten, har de blant annet krav på seg om å ha fokus på gjenbruk og gjenvinning, og bruk av maskiner og utstyr som minimaliserer utslipp av klimagasser og andre negative påvirkninger på miljøet.

(Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.