Høyre vil gi mer makt til kommunene

Pressemelding
4 minutter lesetid

Fokuset under landsmøtet var tydelig, Høyre skal arbeide for bedre lokalsamfunn. Prinsippet om lokalt selvstyre er grunnleggende. Høyre er også tydelige på at de vil legge ned fylkeskommunen og overføre flere av oppgavene til kommunene.

– Nå som kommunene har blitt mer robuste og større ligger det godt til rette for at kommunene kan ta over flere oppgaver, påpeker gruppeleder i Indre Østfold Høyre, Thor Hals.

Han og Høyre ønsker å fjerne fylkeskommunens mulighet til å overstyre kommunene og mener at tiden er moden for å fjerne fylkeskommunen i sin helhet.

– Vi må styrke det kommunale selvstyret ved å fjerne flere statlige reguleringer på en rekke velferdsområder, uten at dette skaper store forskjeller i tilbud og kvalitet, avslutter han.

Spiller på lag med kommunene

Høyre vil gi kommunene mer lokal selvbestemmelse og økt handlingsrom hvor vi lar oss inspirere av frikommuneforsøket i Danmark. I regjering ga Høyre kommunene større handlingsrom i bl.a. arealpolitikken. Beslutninger bør tas så nær den enkelte, familien og lokalsamfunnet som mulig. Derfor vil vi slippe kommunene fri. Dette innebærer at kommunene kan få nye oppgaver og økt lokal handlefrihet.

Vi vil ha økt lokal handlefrihet fordi det er lokalpolitikerne, innbyggere, ansatte, frivillige organisasjoner og lokale bedrifter som kjenner sine ønsker og behov best, sier Kine Tøften i Viken politiske utvalg/Indre Østfold Høyre.

Men skal denne handlefriheten bli reell må det overføres mer ansvar og mer midler til kommunene som ikke er øremerkede.

– For å utvikle potensialet i vår kommune må Stortinget i mindre grad skal detaljstyre oss og vi lokalpolitikere må være tydelige på å prioritere midler der innbyggerne trenger det mest, supplerer hun og peker særlig på eldre, psykisk helse og skole.

– En god barnehage og skole, lønnsomme private bedrifter hånd i hånd med gode kommunale tjenester, god infrastruktur og et mangfoldig kulturliv gjør det attraktivt å bo i kommuner over hele landet. Det er også viktig at det legges rette for at personer med funksjonsnedsettelse kan komme lettere ut i skole og arbeid, fortsetter Tøften.

ANNONSE

Satser videre på skole

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste lærere som kan sikre alle barn og unge god kvalitet i opplæringen. Innsatsen skal starte tidlig og alle barn skal lære å lese, skrive og regne.

– Ingen barn er like og alle elever fortjener å bli sett, møtt og fulgt opp på sitt nivå. Samtidig må vi arbeide videre for å redusere kjønnsdelte utdanningsvalg gjennom hele skoleløpet, avslutter hun.

Indre Østfold kommune får ros

Indre Østfold kommune ble trukket frem på talerstolen som eksempel på en vellykket kommunesammenslåing.

– Det er klart det sier mye når folk utenfra vår kommune entrer talerstolen på et landsmøte og skryter av vår kommune. Det blir lagt merke til at vi har klart å spare inn over 70 millioner kroner i kostnader og ikke minst hvordan vi har lykkes med å fungere midt oppi en pandemi, sier Olav Breivik.

Indre Østfold er en attraktiv kommune å bosette seg i og vi blir stadig flere innbyggere.

– Gode lokalsamfunn forutsetter offensive satsinger på samferdselsutbygging, mer makt og ansvar til sterkere kommuner, vekstfremmende næringspolitikk og moderne velferdstjenester som forenkler og forbedrer hverdagen. Og vi må fortsette å gjøre det attraktivt å bo og jobbe i hele landet gjennom å gjøre det lønnsomt å skape private arbeidsplasser, avslutter Olav Breivik.

(Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.