Illustrasjonsfoto: Adrian Sellstrøm

– Vi har det stort sett bra og er fornøyde med livet

Nesten 3 500 av kommunens voksne innbyggere har svarte på hvordan de opplever egen helse, trivsel og livskvalitet i nærmiljøet der de bor.

Av: Indre Østfold kommune

Undersøkelsen er gjennomført i alle kommunene i Viken, og er en av de største folkehelseundersøkelsene som er gjort i Norge. Nå er resultatet klart.

Slik har vi det

Undersøkelsen gir oss et unikt  bilde av hvordan innbyggerne selv opplever egen helse, trivsel og livskvalitet. Deltakerne ble blant annet spurt om fysisk og psykisk helse, helserelatert atferd, livskvalitet, sosialt miljø og om tilgang på fasiliteter og servicetilbud i lokalmiljøet.

– Det er gledelig å se at innbyggerne i kommunen stort sett har det bra og at de er fornøyde med livet, sier Linn Haraldstad som er folkehelserådgiver i kommunen.

Sosial ulikhet

Men undersøkelsen viser også at det er utfordringer, særlig knyttet til sosial ulikhet. Det er gjennomgående og tydelige forskjeller knyttet til alder og utdanning. Samlet sett ser det ut til at det meste blir bedre med høyere alder og stigende utdanningsnivå. 

Det er for eksempel de unge, med lavt utdanningsnivå som sliter mest med psykiske plager og ensomhet. Andelen som oppgir å ha andre helseplager synker også med stigende utdanningsnivå. I tillegg oppgir hele 25 prosent at de har økonomiske utfordringer.

ANNONSE

– Dette er først og fremst belastende for våre innbyggere, men det er også store og komplekse samfunnsutfordringer som vi som kommune må ta tak i, sier hun.

Andre funn i Indre Østfold kommune:

  • 15 % oppgir at de i stor grad er påvirket av helseproblemer, gjennomsnittet for Viken er 12 %.
  • 24 % oppgir å ha økonomiske vansker, gjennomsnittet for Viken er 19 %.
  • 68 % oppgir stor grad av trivsel i nærmiljøet, gjennomsnittet for Viken er 74 %.
  • 72 % oppgir god eller svært god tilgang på kulturtilbud, gjennomsnittet for Viken er 75 %.
  • 20 % oppgir å drikke alkohol to ganger i uken eller oftere, gjennomsnittet for Viken er 28 %.

Se resultatene fra Indre Østfold kommune og sammenlign med andre kommuner i Viken

Her finner du hele rapporten fra Folkehelseinstituttet

Se opptak av lanseringen av Folkehelseundersøkelsen

(Saken er lånt fra Indre Østfold kommune)

ANNONSE

ANNONSE

Kontroll på brann i gjenvinningsanlegg i Fredrikstad

I juni er det klart for Tomterfestivalen