Hele Norges Espen Nakstad besøkte Askim

Nina Johansen Bullock
9 minutter lesetid

Onsdag kveld var det ikke en ledig stol å oppdrive i prestegården i Askim. I overkant av 80 personer hadde inntatt sine plasser da Nakstad inntok storstua.

Med sin fantastiske formidlingsevne, enorme kunnskap, tilstedeværelse og varme personlighet, sørget han for at denne kvelden vil bi husket. Nakstad takket for invitasjonen fra Stiftelsen Askim prestegård, og fikk alles oppmerksomhet umiddelbart. Han kom rett fra legevakta i Askim. Han hadde avlagt et besøk på gamle trakter.

– Jeg er godt kjent her i området, for jeg jobbet på legevakta i Askim i over 10 år, innledet han med før han vridde over til koronapandemien.

Hva har skjedd, og hva har vi vært igjennom?

– Norge fulgte med på hva som skjedde i Kina allerede i januar. Det ble bygd brakkesykehus over natta. 9. mars 2020 var jeg på et webinar på Gardermoen.

Hva kunne vi, Norge, forvente?

– 12. mars 2020 stengte vi Norge ned, og det var en nødvendighet. Norge sto samlet. Vi hadde samhold og trakk i samme retning fra dag en, alle sammen. Utenlandske journalister har spurt meg hvordan Norge har klart seg så bra i denne pandemien.

Norge kommuniserte, holdt webinarer med øverste ledelse i Helse Norge, helseministeren, helseforetak, kommuneleger, ordførere, rådmenn også videre.

FAKTA:

Espen Rostrup Nakstad er lege, jurist og forsker. Han har de siste årene ledet Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin ved Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, og vært Forsvarets overlege i CBRNE-medisin. Da pandemien traff Norge i mars 2020, ble han midlertidig engasjert som assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet. Nakstad har tidligere skrevet boka Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid sammen med Bjørn Bjelland og bidratt i andre fag bøker, blant annet Akuttmedisin – utenfor sykehus.

(Kilde: KODE RØD)

Øverste ledelse lyttet til de «med skoa på». De visste hvor trykket var størst. Kommunikasjon gikk oppover – og nedover, noe som var unikt. Nakstad tok også for seg andre pandemier og viruser, og nevnte blant annet svineinfluensaen i 2009, Ebola-viruset i 2014, spanskesyken med mer. Hva kunne det trekkes lærdom av?

Spanskesyken var en influensaepidemi som i perioden 1918–1920 rammet store deler av verden, og som derfor kalles en pandemi. Men den kom ikke fra Spania, men USA. Grunnen til at den ble kalt Spanskesyken, var at den ble først omtalt i spanske aviser.

Nakstad fortsatte med å si at vi alle er lei korona nå og tilhørerne nikket samtykkende.

– Vi må allikevel være forberedt på nye kriser og krisehåndtering. Ut i fra hva vi vet, må vi se for oss; hva vil bli worst case og hva kan bli best case. Vi må vurdere både potensiale og konsekvenser. Hvor kan vi havne og ende opp?

– Under koronaen ble det mange konsekvenser for mange i skoler, barnehager, på jobb, alders- og sykehjem også videre. Hva er korrekt situasjonsforståelse? Vi mennesker tenker ulikt, uansett situasjonsforståelse. Det er derfor viktig å høre på innspill fra mange og vurdere alle svar. Klarer vi å få en felles situasjonsforståelse, kan vi også sette oss mål hvordan løse kriser. Et eksempel er hvordan vi og verden har løst vaksinering i forbindelse med korona. Under koronaen har vi også lært at det er viktig å justere underveis, når ting endres, sa Nakstad.

ANNONSE

Som vi alle vet, har Norge snudd raskt flere ganger og tatt nye retninger og avgjørelser de siste to årene. Nakstad innrømmet også at det i ettertid så han at tiltakene hadde vært vel strenge ved besøk på alders- og sykehjem, spesielt da personer var inne i sin siste fase.

(Saken fortsetter under)

Før foredraget.

Spørsmål fra tilhørerene

I løpet av kvelden åpnet også Nakstad opp for spørsmål, og de lot ikke vente på seg. Indre24 gjengir her noen av dem.

Hvordan vil det bli med vaksiner i fremtiden?
– Dette var de ingen fasitsvar på , men mulig det vil komme en kombinert influensa/ koranavaksine en gang i året neste vinter. Pandemien er ikke over, og intet er klart.

Vil alle få tilbud om den 4. dose?
– Det vil FHI lande snart.

– Er beredskapen like høy nå?
– Nei, det er den ikke, men grunnberedskapen er der. Pandemien er fortsatt ikke over, og ting kan skje raskt. Vi vet ikke om/når pandemien er over. Norge er forberedt på det verste, men håper på det beste

Blir Ukrainske flyktninger testet og vaksinert?
– De blir tilbudt vaksiner, men ikke automatisk testet. Ønsker de eller trenger å bli testet, blir de testet.

Vil det gå raskere å utvikle en vaksine ved en annen anledning?
– Ja! Vi visste allerede før sommeren 2020 at vaksiner ville komme. Seks uker etter at Norge stengte ned, var den første vaksinen utviklet og satt i Tyskland.  

– Har du slått av telefonen og gjort deg utilgjengelig siden Norge stenge ned?
– Nakstad smiler, det har skjedd i veldig korte perioder.

(Saken fortsetter under)

Nakstad tok seg god til å prate med folk.

Indre Østfold hadde et godt TISK-apparat

Hva gjorde Indre Østfold veldig bra under stort smitteutbrudd som resten av Norge tok lærdom av?

– Indre Østfold kommune har hatt et svært godt TISK-apparat gjennom pandemien og vært raske med å innføre smittebegrensende tiltak ved utbrudd i kommunen. Mange norske kommuner lærte mye av systemet for testing, isolering og smittesporing i Indre Østfold vinteren 2021, ikke minst hvor raskt man klarte å få kontroll på ganske store smitteutbrudd gjennom tidlig koordinert kommunal innsats.  Vi har ikke vært bekymret for kommunen håndtering i denne pandemien. Veldig mye har fungert veldig bra, presiserte Nakstad overfor Indre24.

Tanker rundt importsmitte?

– Ansatte i Tolletaten og Politiet har gjort en stor innsats for å sikre at registering og kontroll ved grensene har fungert samtidig som kommunene har gjennomført koranatesting av innreisende personer. Dette har vært viktig for å begrense import av nye virusvarianter i flere faser av pandemien, konstaterte han.

Du er like populær som kongen vår og har fått tildelt priser og blitt kåret til årets navn med mer!

Brått ble Nakstad litt blyg! – Det er koselig å bli satt pris på da, svarte han forsiktig da Indre24 spurte.

(Saken fortsetter under)

Espen Rostrup Nakstad og Bent Reidar Eriksen.

Kode Rød – kampen for det vakre

Det å gjengi alt Nakstad informerte om og fortalte denne kvelden, er ikke mulig. Han tok også for seg boka han har utgitt, og den anbefales! Kode Rød tar for seg «alt», også Nakstad privat. Boka ble signert med personlig hilsen til de som ønsket det ved utgangen, og der ble det en lang kø. «Alle» ville ha signert bok og slå av en prat med hele Norges Espen Rostrup Nakstad.

Nakstad har faktisk nådd å skrive en bok om da pandemien traff verden og Norge. Boka gir innblikk i  global – og nasjonal krisehåndtering, og hva vitenskapen og historien har lært oss.  .

 – På spørsmål på hvordan har nådd det, svarte han at han var nesten ni måneder forsinket med utgivelsen, men timingen, høsten 2021, ble allikevel god.

Dette er et godt dokument for ettertiden. Indre24 anbefaler boka!

Vi har sett deg på TV i to år i tillegg til denne kvelden. Enda har vi ikke opplevd at du ikke har kunnet besvare et spørsmål. Takk, Espen Rostrup Nakstad for hva du ga oss denne kvelden, og hele veien gjennom «koronaen» og frem til nå.

Du fikk din velfortjente applaus i Askim denne kvelden.

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.