F.v. Anne-Grethe Larsen (ordfører i Skiptvet), Saxe Frøshaug (ordfører i Indre Østfold kommune), Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (rektor ved HiØ), Theodor Bye (ordfører i Marker) og Karoline Fjeldstad (ordfører i Rakkestad). Foto: Adrian Sellstrøm

Utdanningssamarbeid mellom kommunen og Høgskolen

Høgskolen i Østfold og Indre Østfold kommune, med støtte også fra de tre andre kommunene i regionrådet (Rakkestad, Marker og Skiptvet), har i dag signert intensjonsavtalen om et samarbeid for å etablere et langsiktig høgskoletilbud i Indre Østfold.

I første omgang er målet å tilby en desentralisert sykepleierutdanning, men også på sikt å utvide tilbudet til å gjelde andre studieretninger.

Tilbud om desentralisert sykepleierutdanning starter opp i to faser:

I første omgang er målet å tilby en desentralisert sykepleierutdanning, men også på sikt å utvide tilbudet til å gjelde andre studieretninger.

Tilbud om desentralisert sykepleierutdanning starter opp i to faser:

Fase 1:

Studieåret 2022-2023 vil være pilot-år. HiØ har fått tildelt nye studieplasser til bachelor i sykepleie. Høsten 2022 blir det etablert en ekstra klasse på sykepleiestudiet ved campus Fredrikstad, men som gjennomfører sine praksisstudier i Indre Østfold i 4 av 5 praksisperioder. Den siste praksisperioden må gjennomføres i spesialisthelsetjenesten. Det er også et ønske å legge til rette for undervisning og arbeidsplasser i lokaler med plassering i Indre Østfold.

Fase 2:

Studieåret 2023-2024 er intensjonen at HiØ oppretter et søkbart desentralisert tilbud om bachelor i sykepleie – heltid i Indre Østfold, med egnet infrastruktur i forhold til studietilbud herunder undervisningslokaler, utredning av muligheter for hybler, i tillegg til å stille med tilstrekkelig praksisplasser.

Høgskolen i Østfold skal bidra med følgende:

ANNONSE

 • Fagmiljø fra Høgskolen i Østfold, campus Fredrikstad. Opplæring og undervisning i tråd med studieplanen for bachelor i sykepleieutdanningen.
 • Utforming og innhold i kombinerte stillinger.
 • Tilbud om «Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene» (10 studiepoeng)
 • Utforming og kravspesifikasjon til digital infrastruktur.
 • Aktiv deltagelse gjennom møter, styringsgruppe el.

Indre Østfold kommune skal bidra med følgende:

 • Praksisplasser i Indre Østfold til studenter tilknyttet desentralisert bachelorutdanning i sykepleie (ca 40 studenter). 
 • Stille med undervisningslokaler til dispensasjon som muliggjør desentralisert og fleksibel undervisning.
 • Legge til rette for overnattingsmuligheter/hybler til studenter ved behov.
 • Aktiv deltagelse gjennom møter, styringsgruppe el.
 • Markedsføring av tilbudene lokalt, og motivere ansatte og innbyggere til å søke utdanningstilbudene.
 • Studiested blir Kulturtorget i Mysen sentrum, tidligere Mysen skole, som skal utvikles til et Campus Indre Østfold med flere studietilbud. Her finnes store og små undervisningsrom, grupperom, festsal, innbyggertorg og bibliotek, kafè mm.    Fra Mysen tar toget til Askim 10 minutter og til Oslo 53 minutter (fra desember), og tillegg finnes gode bussforbindelser til Rakkestad, Sarpsborg og Ørje.
 • Indre Østfold kommune utreder også å legge andre utdanningstilbud til samme campus, som Fagskolen Indre Østfold.

Avtalen ble signert av rektor ved HiØ, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen og ordfører i Indre Østfold, Saxe Frøshaug. Indre Østfold regionen har i dag over 60 000 innbyggere, og utgjør 43 % av Østfolds areal. Med nabokommunene er nedslagsfeltet 300 000. På dagens signeringsmøte, der HiØ deltok med hele sin ledergruppe, ble det også gitt grundige orienteringer om Indre Østfold og den store veksten som oppleves der for tiden.

(Pressemelding)

Kommunene i Indre Østfold-regionen og er klare for høgskoletilbud i Indre Østfold, også bachleor- og masterstudier. F.v. ordfører Saxe Frøshaug og rektor ved HiØ Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Foto: Adrian Sellstrøm
Foto: Adrian Sellstrøm
Karoline Fjeldstad, Saxe Frøshaug, Anne-Grethe Larsen, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen og Theodor Bye. Foto: Adrian Sellstrøm

ANNONSE

ANNONSE

Rune Hvidsten (59) omkom i trafikkulykke

Inviterer til generalprøve-konsert