Statsministeren besøkte Nortura Hærland

Pressemelding
6 minutter lesetid

Rester fra norsk kyllingproduksjon kan bli en ny og viktig kilde til norsk protein, med stor næringsverdi for dyr og mennesker. Statsminister Jonas Gahr Støre fikk tirsdag omvisning på Bioco-anlegget, som kan bli et viktig mønsterbruk for norsk matindustri.

Østfold-selskapet Bioco, som ble offisielt åpnet i 2021, har lykkes med å gjøre overskuddsprodukter fra matindustriens til konsentrat med høy ernæringsmessig kvalitet.

Istedenfor å sende restene fra kylling og kalkun direkte til fôr, har selskapet Bioco gjennom et bioteknologisk prosess-anlegg klart å raffinere produkter for å utvinne konsentrert protein. Fabrikken er den første av sitt slag innen kjøttindustrien, teknologien er hentet fra fiskerinæringen.

 Utnytter overskuddsprodukter fra norsk matindustri

– Anlegget viser hvordan vi som en betydelig norske matvareprodusent, ved hjelp av ny teknologi, kan utnytte råstoffene som kommer fra vår produksjon. Ved hjelp av en avansert utvinningsprosess, kan vi skille ut høykonsentrert protein som kan komme både mennesker og dyr til gode, slik blir vi også en potensielt viktig kilde til økt andel av protein fra det norske markedet, sa konsernsjef i Nortura Anne Marit Panengstuen i Nortura da hun og konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri ønsket Statsminister Jonas Gahr Støre velkommen til Bioco tirsdag denne uka.

Bioco-anlegget ligger vegg i vegg med Nortura Hærland, som er Norges største slakteri for fjørfe, og et av Priors hovedanlegg. Her overføres beinrester fra kylling- og kalkunproduksjonen via rør fra ett anlegg til et annet.  

Bioco-anlegget er eiet av de to bondesamvirkene Felleskjøpet Agri og Nortura.

– I en tid med økt fokus på norsk matkvalitet og mer selvforsyning, får anlegget definitivt fornyet viktighet, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri, og viser blant annet til stigende matvarepriser og fokus på en mer kortreist og bærekraftig matproduksjon.

Skaper nye verdier

Restråstoffene i produksjonen ble tidligere sendt til fôrproduksjon, men prosessindustrien i Bioco anlegg reduserer nå mengden avfall fra Nortura Hærland betraktelig. Behovet for transport ut fra Hærland er dermed redusert med ca. 145 lastebiler i året. 

ANNONSE

– En unik teknologi gjør at vi kan produsere høyverdige hydrolyserte proteiner og fett av kylling- og kalkunråstoff. Dette gir anvendelsesmuligheter som kan komme mange til gode, forklarer Eirik Pallin, daglig leder i Bioco. 

–  Proteiner er avgjørende byggesteiner i all mat. Felleskjøpet, som er Norges største produsent av fôr til husdyr og kjæledyr, får nå høyverdige proteiner og fett levert fra Bioco til hundefôret Appetitt og de fleste kjæledyrfôrene våre. Dette er med å øke mengden norske råvarer, noe som vil bli enda mer verdifullt framover, sier Svenn Ivare Fure i Felleskjøpet Agri.  

Produktene kan benyttes som proteinkilde i fôr til kjæledyr og som kosttilskudd direkte i måltider som smakstilsetning eller proteinberiking. Eksempler på anvendelsesområder er sportsernæring, ernæring for eldre eller personer med fordøyelses-problemer, proteinbarer, tørrmatprodukter eller i drikkevarer. I tillegg til høyverdig protein, blir det produsert olje og en blanding av ikke-løselige protein og mineral.

Selskapet Norilia, som er Biocos markedsorgan, arbeider både mot det norske og utenlandske markedet.

–  Vi er i ferd med å få innpass på det amerikanske markedet, og ser stadig på nye muligheter. Bioco fremstiller norske høyverdige proteiner med unike egenskaper, som blant annet kan benyttes i proteinberikelse i sportsernæring og i andre helseprodukter. Vi har også vært med i et prosjekt som jobber for proteinberikelse av mat til eldre, forklarer Morten Sollerud, daglig leder i Norilia.

FAKTA BIOCO: 

  • Bioco er et bioteknologi- og bioraffineringsselskap lokalisert på Hærland.  
  • Selskapet eies av Norturas datterselskap Norilia og Felleskjøpet Agri. 
  • Norturas datterselskap Norilia er ansvarlig for forskning, produktutvikling, salg og markedsutvikling av alle Bioco-produkter.  
  • Anlegget produserer høyverdige proteiner, fett og mineraler av bein fra kylling- og kalkunproduksjon. 
  • Anleggets prosesslinje er den første, og så langt kjent eneste, prosesslinje for kontinuerlig enzymatisk hydrolyse i rør som er etablert i kjøttindustrien. 
  • Bioco utnytter alle ressurser i råstoffet og de eneste utslippene utover produktene er vann og damp.
  • Nortura og Felleskjøpet har investert over 123 millioner kroner i Bioco-anlegget, og selskapet har også fått investeringsstøtte fra Innovasjon Norge på om lag 15 millioner kroner. 

(Pressemelding)

Statsminister Jonas Gahr Støre på omvisning ved Bioco sitt anlegg. Foto: Tor Lindseth
Statsminister Jonas Gahr Støre på omvisning ved Bioco sitt anlegg. Her i kontrollrommet sammen med Eirik Pallin, daglig leder i Bioco. Foto: Tor Lindseth
Statsminister Jonas Gahr Støre på omvisning ved Bioco sitt anlegg. Her sammen med konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura og konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri. Foto: Tor Lindseth
Ordfører Saxe Frøshaug og statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Kathrine Hestø Hansen

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.