Ingjerd Schou og Tage Pettersen. Foto: Høyre

Vi må tette kompetansegapet i Østfold

NHOs Kompetansebarometer viser at to av tre bedrifter i Norge har udekket kompetansebehov. Det er den høyeste andelen barometeret har målt noensinne.

Av: Ingjerd Schou og Tage Pettersen, stortingsrepresentanter for Høyre i Østfold

Det er rett og slett ikke nok folk med riktig kompetanse til å fylle jobbene som er der. Samtidig har det aldri vært utlyst så mange stillinger som i 2021.  

Dette viser et alvorlig gap mellom hva arbeids- og næringslivet trenger av kompetanse, og kompetansen arbeidstakere faktisk har.  

Høyre ønsker vekst og utvikling i Østfold, men også her skaper kompetansemangel utfordringer for næringslivet. NHOs Kompetansebarometer viser at 66 prosent av bedriftene her i Østfold melder om mangel på kompetent arbeidskraft. Dessuten melder NHO Viken Oslo at nesten 50 prosent av deres medlemsbedrifter sier at dette har ført til tapte kunder.   

Dette viser at kompetansepolitikk, arbeidspolitikk og næringspolitikk går hånd i hånd.  

Det er ikke lett å spå fremtiden, men vi vet at mange av jobbene som eksisterer i dag vil forsvinne på grunn av digitalisering og teknologisk utvikling. Dette er i stor grad jobber man ikke har trengt formell kompetanse til å fylle, og som erstattes av jobber med høyere kompetansekrav.  

ANNONSE

Da er det en utfordring at nesten 600.000 voksne ikke fullført videregående skole. Et vitnemål eller fagbrev i hånda er billetten til arbeid, inntekt og trygghet.  

Solberg-regjeringen jobbet målrettet for at flere skal klare å fullføre videregående. Siden 2013 har gjennomføringen økt fra 72 til 80 prosent. Det er 5.400 flere elever som fullfører. Men fremdeles er det rundt 13.000 elever som ikke fullfører gjennom det ordinære skoleløpet mens de er unge. Høyre har et viktig mål om at ni av ti skal fullføre videregående opplæring innen 2030. 

Høyre presenterte i januar ny politikk for videregående for voksne. Vi trenger flere fleksible og alternative veier til et fagbrev eller mer kompetansepåfyll. Vi vil blant annet ha fleksibel skolestart, alternativ teoriundervisning, og tilbud om eksamen oftere, slik at voksne ikke må vente til slutten av et vanlig semester for å skaffe seg formell kompetanse. Vi vil også innføre en rett til nytt fagbrev for mennesker som har brukt opp videregåenderetten.  

Høyre vil rett og slett tenke nytt rundt hvordan folk kan øke sin kompetanse. Vi vil inkludere flere i arbeidslivet, og sikre at bedriftene får tilgang på kompetansen de har behov for. Det er viktig for både folk og bedrifter i Østfold.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Kunsten er en viktig del av hennes liv – nå inviterer hun til utstilling

Grensesprengende kunstutstilling av lokal kunstner