Saxe Frøshaug (ordfører og leder av Indre Østfold Regionråd), Christina Westerveld Haug (styreleder i Indre Østfold Næringsutvikling) og daglig leder Håvard Andresen (Indre Østfold Næringsutvikling). Foto: Indre Østfold kommune

Nå blir det enklere å starte egen virksomhet i IØ

Regionen Indre Østfold får nå en ny etablerertjeneste, som skal bidra til å øke antall nyetableringer i regionen og bygge kompetanse og nettverk rundt gründerne.

Etablerertjenesten skal være et tilbud til de som ønsker å starte eller videreutvikle sin egen virksomhet. Her kan gründere ta kontakt for å få råd og veiledning. Tjenesten skal blant annet tilby gratis veiledning, gründerkafeer, etablererkurs og andre relevante kurs.

Den nye etablerertjenesten skal ha et tett samarbeid med innovasjonsmiljøer, lokale/regionale næringsaktører og kompetansemiljøer. Tjenesten skal også styrke levedyktighet, vekst og lønnsomhet i de virksomhetene som blir etablert.

Det er Indre Østfold Næringsutvikling AS som skal drifte etablerertjenesten i regionen Indre Østfold. 12. januar signerte Saxe Frøshaug som leder av Indre Østfold regionråd, avtalen med Indre Østfold Næringsutvikling AS, som var representert ved både styreleder Christina Westerveld Haug og daglig leder Håvard Andresen. Avtalen ble signert på vegne av kommunene Rakkestad, Skiptvet, Marker og Indre Østfold.

Bakgrunnen for avtalen er at Viken fylkeskommune ønsker at alle kommuneregionene i de tre tidligere fylkene, Østfold, Akershus og Buskerud, får et enhetlig tilbud til gründere i hele Viken. Kommunene i Indre Østfold regionråd, Viken fylkeskommune, NAV og Innovasjon Norge inngikk en samarbeidsavtale om en ny etablerertjeneste, som ble signert 12. november.

Samarbeidsavtalen trådte i kraft 1. januar 2022, og gjelder til 31. desember 2025, med mulighet for forlengelse.

– For Indre Østfold kommune og de andre kommunene er det viktig å legge til rette for nyetableringer. Med disse avtalene sørger vi for at flere kan lykkes og at det blir skapt enda flere arbeidsplasser både lokalt og regionalt, sa Frøshaug under signeringen.

ANNONSE

(Pressemelding)

LES OGSÅ:

ANNONSE

ANNONSE

40 bilister ble kontrollert ved skole

Kontrollerte vogntog – her er resultatet