Det vanket stor heder til Olav Nygård, Winnie Gulbrandsen og Svein Syversen. Bak ses presidenten i Mysen Rotary, Truls Olafsrud, Trygve Rindal og Jørn-Petter Herland. (Foto: Trond Degnes)

Rotary-heder for lokal- og internasjonal innsats

Mysen Rotary hedrer tre lokale samfunnsbyggere. Winnie Gulbrandsen, Olav Nygård og Svein Syversen ble onsdag tildelt den internasjonale æresbevisningen, Paul Harris Fellow.

  • Av: Trond Degnes

Alle tre har innenfor sine områder vist et imponerende engasjement og en stor innsats.

– Det er en stor glede å hedre lokale ildsjeler, sa president i Mysen Rotary, Truls Olafsrud.

Et fulltallig møte i Mysen Rotary overvar denne høytidelige overrekkelsen. Ved prisutdelingen ble det understreket at Paul Harris Fellow bare kan gis til enkeltpersoner, ikke organisasjoner eller bedrifter. Det er den lokale Rotaryklubb som sender en begrunnet søknad til Rotary International og som i neste omgang godkjenner søknaden.

Rotarymedlemmene Trygve Rindal og Jørn-Petter Herland presenterte prisvinnerne. Begge understreket at alle tre er meget verdige mottagere og står for en uselvisk innsats det står stor respekt av. Rotary-presidenten overrakte diplom og nål til hver enkelt vinner.

Rindal presenterte Winnie Gulbrandsen og Olav Nygård og understreket deres årelange innsats.

(Saken fortsetter under)

Winnie Gulbrandsen. Foto: Trond Degnes

Omfattende innsats for India

Lokalt kjenner mange Winnie som en engasjerte sykepleier. Hun har arbeidet både i India, Sverige og Norge. Gulbrandsen har vært helsesøster i Eidsberg og Askim kommuner i i henholdsvis fem og 22 år. Som helsesøster hadde hun en stor omsorg for hele familien – fra det miste spedbarnet til ungdommen i videregående skole. Hun fikk et egen innpass hos russen og ble ett år valgt til «æresruss».  Guldbrandsen lagde hvert år frokost til russen på 17. mai. Ett år kvitterte de med å donere overskuddet av russerevyen til skoleprosjektet i Chopda i India.

Nettopp det store prosjektet i India har vært altoverskyggende for Winnie. Som datter av misjonærforeldre vokste hun opp på en misjonsstasjon i Chopda. Derfor har prosjektet alltid ligger henne hjerte nær. Med stor iver har hun skaffet tilveie midler til den store sosiale virksomheten som drives utfra misjonsstasjonen: En skole med 600 barn, barnehjem med 300 barn, både jenter og gutter, landsbyarbeid, penger til nye bygninger. Pengene kommer via faddere, besøk i kirker og menigheter og donasjoner. I år har hun gitt ut bok om misjonærforeldrene, Clara og Leif Lerbergs, innsats i India.

(Saken fortsetter under)

Olav Nygård. Foto: Trond Degnes

Lokal kirkebygger med blikk for hele verden

Olav Nygård har lagt ned en stor innsats for lokalmiljøet og prosjekter i utlandet. Stikkord som sier mye er: 34-årig aktiv tjeneste i Eidsberg Brannvesen. Med engasjement bygd to nye kirker for Filadelfia-menigheten i Mysen. Først i 1975 i Smedgaten og så det flotte kirkeanlegget på Opsahl i 2010.  Innsatsen i Filadelfia har også brakt ham ut i den store verden. Fra 1983 gikk han inn i styret for Pinsevennenes misjonsarbeide i Sør-Amerika og ble med der i 18 år. Internasjonalt har Nygård lagt ned et stort arbeid i Estland, Litauen og Bolivia.

ANNONSE

Spesielt har Nygård gjort en stor innsats på mange områder i Bolivia.  Han gjennomførte sin første tur til landet i 1986. Han fikk permisjon fra typograf-stillingen i Indre Smaalenenes Avis og jobbet i et nytt trykkeri i regi av misjonen. Mens Nygård var i Bolivia og jobbet i trykkeriet, besøkte han barnelandsbyen Villa Infantil Nueva Esperanza (Nytt Håp). Den hadde han selv vært med å prosjekterere. Da han kom hjem etter trykkeri-oppdraget startet han en omfattende virksomhet for å sikre driftsmidler til barnelandsbyen via faddere. Til nå har Nygård gjennomført 25 turer til Bolivia med ca. 150 faddere som har vært med for å hilse på sine fadderbarn.

Jørn-Petter Herland presenterte den tredje vinneren.

(Saken fortsetter under)

Svein Syversen. Foto: Trond Degnes

Friluftslivets hedersmann

Svein Syversen får utmerkelsen for sitt mangeårige engasjement for friluftsliv generelt og Trømborg-fjella spesielt.

Både lokalt og nasjonalt er han hedret for sitt arbeid for fysisk fostring og synliggjøring av de verdier som ligger i aktivt friluftsliv. I 2019 ble han hedret med Eidsberg kommunes kulturpris. Året etter vant han Friluftslivets Ildsjelpris for 2020.

I Indre Østfold er Mysen-mannen kjent som den store beundret av Trømborg-fjella. Vi tør påstå at ingen har bedre kunnskap om dette store skogområdet enn Svein Syversen. Det har han også dokumentert med tre rikt illustrerte bøker fra Fjella-området. Denne triologien gir på en imponerende måte innblikk i naturen, historien, kulturminnene og friluftslivet. Hans imponerende forfatterskap resulterte også i den fjerde boken «Storskogen i Østfold» og i år «Langs stier, tjern og kyst i Østfold».  boken med 55 turforslag gjennom hele fylket.

Tusen takk

De tre prisvinnerne takket for den oppmerksomheten som var vist dem. De understreket at slett ikke følte seg som verdige vinner. Guldbrandsen og Nygård fremhevet situasjonen for barna i India og i Bolivia og takket på vegne av dem.

Syversen var også meget glad for utmerkelsen.
– Det er ekstra stas å bli satt pris på lokalt, sa Syversen.

ANNONSE

ANNONSE

Aremark kommune stenger ned på grunn av økende smitte

Østfold-kommuner er uenige om smitteverntiltak