F.v. Kristin Willoch Haugen (direktør i Innovasjon Norge), Rikke Haagensen (NAV-leder i Indre Østfold), Johan Edvard Grimstad (Fylkesråd for næring i Viken) og ordfører Saxe Frøshaug skriver under på avtalen. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Nytt tilbud til gründere – nå er avtalen signert

Etter nyttår får Indre Østfold kommune et nytt tilbud til gründere som skal etablere seg i Indre Østfold.

Viken fylkeskommune har henvendt seg til alle kommuneregionene for å inngå avtaler om en enhetlig etablerertjeneste i hele Viken. Under regionrådsmøte på Scandic Brennemoen hotell fredag ble avtalen signert. Partene i avtalen er Viken fylkeskommune, Indre Østfold kommune, på vegne av kommunene i regionen Indre Østfold, NAV og Innovasjon Norge.

– Målet med den nye etablerertjenesten er å bygge kompetanse og nettverk rundt gründerne, og fortrinnsvis samlokaliseres og ha et tett samarbeid med innovasjonsmiljøer, virkemiddelapparat, lokale/regionale næringsaktører og kompetansemiljøer. Avtalen skal bidra til å øke antall nyetableringer og styrke levedyktighet, vekst og lønnsomhet i de virksomheter som etableres. Den nye etablerertjenesten skal være tilpasset regionen Indre Østfolds utfordringer og fortrinn, forteller Kristine Hasle, rådgiver næring i Indre Østfold kommune, til indre24.no.

ANNONSE

Tjenesten skal være et sted som gründere kan henvende seg til, og det vil blant annet være tilbud om gratis veiledning, gründerkafeer, etablererkurs og andre relevante kurs.

Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring i Viken prater til forsamlingen. Foto: Glenn Thomas Nilsen
Foto: Glenn Thomas Nilsen
Kristine Hasle, rådgiver næring i Indre Østfold kommune. Foto: Glenn Thomas Nilsen

ANNONSE

ANNONSE

Haakon og Ellen har hovedroller i denne musikalen

Denne veien er stengt frem til 31. desember