Kommunedirektør Georg Smedhus. Foto: Adrian Sellstrøm

Orienterte kronprinsparet om nytt prosjekt i kommunen

Under besøket på Høytorp fort tirsdag fikk kronprinsparet og de andre frammøtte høre kommunedirektør Georg Smedhus orientere om prosjektet «En fredelig vei til frihet».

– Ikke minst på grunn av kronprinsparets langvarige engasjement for utsatt ungdom, er det en spesiell glede å presentere prosjektet for publikum nettopp med kronprinsparet til stede, fortalte Smedhus.

Prosjektet går ut på at fortene i Indre Østfold kommune skal bli arenaer hvor ungdom skal lære av historien og jobbe med temaer som utenforskap, inkludering, menneskerettigheter og demokrati. Samtidig skal dette gi utsatt ungdom en mulighet for utdanning og arbeid ved å la ungdommen bygge og drive sentrene.

ANNONSE

De fire innsatsområdene i prosjektet er:

  1. Fortene i kommunen skal bli kompetansesentre og formidlingsarenaer både for unge og voksne.
  2. Sentrene skal bygges og driftes av ungdom som føler at de ikke passer i et vanlig klasserom. Her vil de kunne utdanne seg til til ulike håndverksfag gjennom å renovere og drifte fortene.
  3. Forebyggende program mot radikalisering blant ungdomsskoleelever. Her vil 9. og 10. trinn få opplegg på fortene, mens 8. trinn drar til Spydeberg prestegård.
  4. Andre aktiviteter som skal utvikles på sikt. Det kan være konserter, utstillinger, eventer og tilbud som bespisning, stier, aktivitetstilbud og lignende.
Kronprinsparet lyttet til hva kommunedirektøren hadde å si. Foto: Adrian Sellstrøm

ANNONSE

ANNONSE

Bli med på lun høsttur til TanumStrand!

Håper møkkakjeller blir festsal – nå har de fått tilskudd