Moss Lufthavn Rygge. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB

Støtter at Avinor bør kjøpe Rygge sivile lufthavn

Østfold Arbeiderparti mener Avinor bør kjøpe terminalbygget på Rygge sivile lufthavn og dermed sikre kontrollen på denne viktige infrastrukturen i Østfold.

Av: Jon Ivar Nygård, 1.-kandidat til stortingsvalget, og Stein Erik Lauvås, leder i Østfold Arbeiderparti

Det er viktig også fordi staten allerede har kontroll på den militære delen av flyplassen.

ANNONSE

Østfold Arbeiderparti mener Rygge bør bli avlastningsflyplass for Gardermoen så snart som mulig. Gardermoen venter større aktivitet og vil ruste opp ytterligere for å ta av for økt passasjertrafikk. Her kan samfunnet spare store utgifter ved at Avinor tar driftsansvar for Rygge og bruker Rygge som avlastningsflyplass. Dette er en løsning som kan iverksettes så å si over natten og samfunnet vil spare store investeringsutgifter. Østfold Arbeiderparti ser store samfunnsmessige verdier ved en slik løsning og ber om at regjeringen og Samferdselsdepartementet raskt utreder en slik mulighet.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

En stemme til Senterpartiet er en stemme til Østfold

Rakkestad: Brann i garasje spredte seg til hovedhuset