Markering utenfor rådhuset i Askim fredag. Foto: Privat

Markerte verdensdagen for selvmordsforebygging

Denne høsten starter prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» i regionen som tidligere var Østfold fylke. Det innebærer blant annet en folkeopplysningskampanje.

Fredag sto Helse og Mestring, psykisk helse i Indre Østfold på stand utenfor rådhuset i Askim for å markere verdensdagen for selvmordsforebygging.

Til stede var også varaordfører Kathrine Hestø Hansen.

– Vi ser at fysisk og psykisk helse skal likestilles. Allikevel kan de fleste av oss mye mer om hvordan man skal gi fysisk førstehjelp, enn hvordan man gir psykisk førstehjelp. Psykisk førstehjelp kan også handle om liv og død. Snakk om selvmordstanker, det kan redde liv, skriver Hestø Hansen på sin Facebook.

Som et ledd i denne kampanjen får ansatte i Indre Østfold blant annet tilbud om førstehjelpskurs for å forebygge selvmord.

– Det kan bety så mye for så mange, skriver varaordføreren.

Den norske kirke var representert ved diakonene Solfrid Habte-Sønsteby og Solveig Tjernæs Vormeland. Prost Kåre Rune Hauge kom også innom standen som de kommunalt ansatte hadde rigget til.

– Vi har snakket med veldig mange mennesker og vi fikk anledning til å fortelle om prosjektet til representanter fra kommuneadministrasjonen som kom ut, forteller de som sto på standen.

Skal holde grunnkurs

Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» er initiert av organisasjonen Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Når det denne høsten skal rulles ut i tidligere Østfold fylke er det mange som kan spille en viktig rolle i det selvmordsforebyggende arbeidet.

ANNONSE

– Vi vil tilby informasjon og kompetansetiltak til et bredt spekter av ansatte og frivillige i Østfold slik at det er mange som er forberedt på kampanjen og rustet til å fange opp de som sliter, sier prosjektkoordinator Ingunn Legard ved NSSF i en pressemelding.

Blant annet skal det holdes grunnkurs i forebygging av selvmord og selvskading for kommunalt ansatte, kurs i depresjonsbehandling og behandling av sucidialitet for fastleger og helsepersonell i primærhelsetjenesten, samt kurs i førstehjelp ved selvmordsfare.

Menn er hovedmålgruppe

Prosjektet har sitt utgangspunkt i Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-25. Erfaringene vil danne grunnlag for andre befolkningsrettede selvmordsforebyggingsprosjekter i Norge.

Slagordet for folkeopplysningskampanjen vil være «Snakk om selvmordstanker – Det kan redde liv».

– Kampanjen skal nå hele befolkningen i Østfold, men primærmålgruppen er voksne menn. Dette er fordi menn i mindre grad enn kvinner søker hjelp, og fordi rundt to av tre norske selvmord hvert år er blant menn, sier Legard.

Lokale aktører deltar aktivt

Østfoldprosjektet vil spesielt undersøke hvordan folkeopplysning best mulig kan samordnes med lokalt og regionalt selvmordsforebyggende arbeid, inkludert kursing av helsepersonell og nøkkelpersoner i samfunnet.

– Det har vist seg at folkeopplysning om selvmordsrisiko og psykiske vansker i større grad reduserer stigma og øker hjelpesøking når informasjonen kombineres med slike opplæringstiltak, forklarer Legard.

I Østfold er kommuner, helseforetak, brukerorganisasjoner og frivillige invitert til å delta i prosjektet og være med på et samarbeid om selvmordsforebyggende arbeid.

(Kilde: Pressemelding)

Foto: Privat

ANNONSE

Større frihet til kommunene i arealplanleggingen

Lurer du på hvor du skal stemme på valgdagene 12. og 13. september?