Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Bypakke Nedre Glomma videreføres med 15 prosent egenandel

Samferdselsdepartementet har akseptert at Bypakke Nedre Glomma kan videreføres med en lokal egenandel på minimum 15 prosent, på tross av at bompengeavtalen fra 2019 krever 20 prosent lokal egenandel.

– Jeg er glad for at Nedre Glomma nå kan gå videre med sin bypakke, som vil gi bedre bymiljø med reduserte utslipp og bedre transporthverdag for mange. Lokalt er det gjort en god jobb med å justere innholdet i pakken for så langt som mulig å imøtekomme regjeringens krav. Blant annet er flere tiltak og prosjekter tatt ut slik at prislappen er redusert med 3 milliarder kroner. Det betyr at man når opp til 15 prosent egenandel, samtidig som pakken fortsatt er tilfredsstillende med tanke på måloppnåelse. Dermed er fase 2 av bypakken tilpasset til kravene i bompengeavtalen fra 2019 på en måte vi kan godta, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samtidig har Samferdselsdepartementet gitt Bypakke Nedre Glomma anledning til å legge opp til en bompengeperiode på inntil 20 år, dersom dette ikke fører til uforholdsmessig økte kostnader eller lavere måloppnåelse. Departementet legger til grunn at ny bru over Glomma i Fredrikstad er et fylkeskommunalt prosjekt og må inngå som en del av prosjektene det skal beregnes egenandel av.

ANNONSE

(Pressemelding)

ANNONSE

Bil i lyktestolpe – flere hus uten strøm

750.000 uvaksinerte reiste inn til Norge i sommer