Fritt behandlingsvalg i Østfold: 75 mill ut av sykehusbudsjettet

Valg av private behandlingstilbud har tappet Sykehuset Østfold for 75 millioner kroner siden 2018.  Fritt behandlingsvalg svekker sykehusets økonomi og gir private virksomheter et sugerør inn i sykehusbudsjettet.

Av: Stein Erik Lauvås ( stortingsrepresentant Ap) og Marius Bjørndalen foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold

Av de 75 millionene fra 2018 til sommeren 2021, er brorparten, 37 millioner, gått til somatisk behandling, 22 millioner til voksenpsykiatri, vel 13 millioner til rusbehandling og 2,5 millioner til barnepsykiatrisk behandling. Dette er midler sykehuset selv ville hatt stor nytte av for å utvide sitt eget behandlingstilbud eller brukt til å inngå avtaler med private virksomheter innenfor forsvarlige rammer.

Arbeiderpartiet er for fritt sykehusvalg, mulighetene for å velge hvilke sykehus man vil bli behandlet på innførte vår regjeringen. Men «fritt behandlingsvalg er noe helt annet, det er i realiteten et storstilt privatiseringsprosjekt». De tar ressurser som burde brukes på tiltak som reduserer ventetid og bidrar til behandling av flere pasienter og gir det til private aktører. Ordningen fratar sykehuset styring med hele budsjettet sitt.

Dette er egentlig en «fri etableringsrett for private med sugerør ned i kassa til lokalsykehuset ditt». Arbeiderpartiet vil isteden styrke sykehusene ved å øke grunnfinansiering og få ned sykehuskøene gjennom en ekstra innsats på de sykehusene med lange køer.

ANNONSE

– Vi vil sikre et mer rettferdig psykisk helsetilbud, der ingen møter stengte dører. I tillegg vil vi lage en prøveordning der pasienter med langvarige psykiske problemer og/eller rusproblemer får rett på en pasientansvarlig fagperson, som hjelper til med å koordinere pasientforløpet, sier Lauvås.

Mål- og resultatstyring skal reduseres og unødvendig rapportering i helsesektoren fjernes. Sammen med partene i arbeidslivet skal vi sette en stopper for outsourcing av renholdstjenester og andre kritiske driftsfunksjoner.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

På tide med ekte nærpoliti!

Konsert i Hærland kirke 7. september