Ole André Myhrvold. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Fastlegeordning i krise

Pasientenes hovedkontakt med helsevesenet, fastlegene er i krise. Etter åtte år med Høyre i helsedepartementet planlegger én av fem fastleger å bytte yrke og rekruttering av nye blir stadig vanskeligere.

Av: Ole André Myhrvold, Stortingsrepresentant Østfold Senterparti

Fra 2014 har totalarbeidsmengden for fastlegene økt kraftig og i dag arbeider hver fastlege i snitt 56 timer per uke. Ved begynnelsen av året sto 110.000 nordmenn uten fastlege.

I fjor opplevde 600.000 ufrivillig å bytte fastlege. Vikarbruken i fastlegeordningen er doblet på tre år. Dette viser alvoret, og nå trengs en kriseplan for å redde fastlegeordningen fra total kollaps.

Senterpartiet vil ha flere fastleger. Det var en forutsetning for samhandlingsreformen og at kommunene fikk økt ansvar for pasientene.

Fra 2018-2019 ble det 131 flere legeårsverk i kommunene, mens det ble 500 flere legeårsverk på sykehus. Beregninger har antydet et behov for om lag 3600 nye fastleger frem mot 2030. Det tilsvarer omtrent 260 nye hvert år.

ANNONSE

Senterpartiet vil redusere pasientlistene. Gjennomsnittlig har nå hver fastlege 1100 pasienter. Dette antallet må ytterligere ned for å sikre fastlegene tid til hver pasient og mer normalisert arbeidstid. Da må basisfinansieringen av fastlegeordningen styrkes.

Senterpartiet vil gi flere fastleger fastlønn! Få medisinstudenter og nyutdannede leger ønsker å bli selvstendig næringsdrivende. 82 prosent foretrekker å ansettes med fastlønn i kommunene. Alt tyder på at fastlønn kan være viktig for å rekruttere flere unge leger til spesialisering i allmennmedisin.

Senterpartiet vil gi legestudenter mer praksis i kommunehelsetjenesten! All erfaring viser at dette har en god effekt på rekrutteringen. Da trengs en ny finansiering av slike praksisplasser i regi av universitetene.

Senterpartiet vil redusere vaktbelastningen! Leger vil ha et familieliv som andre. Å kjøre legevakt på «fritiden» etter endt arbeidsdag på fastlegekontoret, er strevsomt i lengden. Skal vi bevare fastlegeordningen, må en mye større del av vaktbelastningen i legevakt reguleres inn i vanlig arbeidstid, slik som for leger på sykehus.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

Savner du denne katten?

Holdt kontroll i 60-sonen