Bildet viser leder av juryen, Knut Magne Ellingsen og Kari Anne Dehli, enhetsleder og prosjektleder i Indre Østfold kommune. Kunstverket «Vandreren» er laget av kunstneren Roald Tellnes.

Innovativ rehabilitering har mottatt gjev ærespris

Indre Østfold kommune, ved prosjekt Innovativ rehabilitering, mottok 25. august prisen «Årets samhandler» på rehabiliteringskonferansen i Haugesund.

(Saken er lånt fra Indre Østfold kommune sin nettside)

«Årets samhandler» er en ærespris som deles ut til noen som har gjort seg spesielt bemerket i samhandling, når det gjelder arbeidet med rehabilitering. «Årets samhandler» blir utpekt av en nasjonalt sammensatt jury, blant innkomne forslag.

Uten tett samhandling og samarbeid med fagmiljøer nasjonalt og lokalt, brukerorganisasjoner, brukere og spesialisthelsetjenesten, Sykehuset Sunnaas og sykehuset Østfold og fag-/interesseorganisasjoner, hadde vi ikke klart å nå prosjektets målsetninger. Det var vår gode samarbeidspartner Sunnaas sykehus HF som nominerte oss.

ANNONSE

Det var veldig hyggelig å delta i Haugesund for å motta prisen på vegne av kommunen og alle som har bidratt i prosjektet. Dette er en honnør til den gode jobben som gjøres av mange dyktige medarbeidere!

Rehabiliteringskonferansen arrangeres årlig av Stiftelsen Folkets Gave.

(Ekstern sak)

ANNONSE

Fagorganiserte vil ha en ny regjering

KONKURRANSE: Vinn kinobilletter