Fagorganiserte vil ha en ny regjering

Dommen etter Erna Solbergs åtte år er ikke lystig lesning. Nivået på sysselsettingen er den viktigste testen for en regjering. Vi kan ikke ha en regjering som år etter år stryker på den viktigste testen.

Norge var blant de beste på å få folk i jobb. Det er vi ikke lenger.  Andelen sysselsatte har utviklet seg svakere i Norge enn mange av landene vi sammenligner oss med. På ti år har Norge gått fra tredje til niendeplass blant OECD-landene.

Høyreregjeringen har vært for opptatt av å kutte i formuesskatten.  Til og med da vi gikk inn i koronakrisen, var formuesskatten det første regjeringen foreslo som tiltak.

Erna Solbergs andre stryk gjelder det dramatiske fallet i norsk eksport. Det kommer fram i den siste Eksportmeldingen, som NHO, LO og Eksportkreditt la fram tidligere i sommer.

Det tredje punktet regjeringen stryker på er langtidsledigheten som nå biter seg fast. Over 70 000 har ifølge Nav vært arbeidssøker i over ett år. Samtidig er antallet såkalte langtidsarbeidssøkere 105 300.

Vi frykter at ledigheten etablerer seg på dette høye nivået. Nå er det på tide med en regjering som setter vanlige folk først!

Vanlige folk har av Solberg regjeringen fått:

– Skatt på pendleropphold, Arbeiderpartiet vil øke pendlerfradraget ved å sette ned   egenandelen til 15.000.

ANNONSE

– Avkortning av dagpenger, Arbeiderpartiet vil gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige.

– Avkortning av arbeidsavklaringspenger, Arbeiderpartiet vil forlenge til den enkelte er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet.

– Svekket fagforeningsfradrag, Arbeiderpartiet vil doble det til 7.700,-

– Svekket arbeidsmiljølov, Arbeiderpartiet vil styrke den.

– Privatisering av jernbanen, Arbeiderpartiet vil stanse anbudsutsetting i jernbanen.

Vi oppfordrer LO medlemmer til å stemme rødgrønt, min stemme går til Arbeiderpartiet!

 • Stig Hansen, Fellesforbundet avd 851
 • Finn Arne Solberg, Norsk Jernbaneforbund Bilpersonalets forening
 • Vidar Lorang Larsen, LO Stat
 • Bente Seljebakken Klausen, Foreningen for ledelse og teknikk (FLT)
 • Ole-Jacob Larsen, Østfold Handel og kontor
 • Jill Merete Espe, Forbundet for fengsel og friomsorg
 • Hans Petter Pettersen, Fellesforbundet
 • Karin Kristiansen, Arbeidsmandsforbundet
 • Per Øistein Kirijärvi, Industri og energi
 • Stefan Fiko, El og It forbundet
 • Anne Otterbekk, Fagforbundet
 • Tone K. Ingesen, LO`s regionskontor
 • Grete Olsen, LO Moss og omegn
 • Klaus Lintho, LO Sarpsborg
 • Tone M. Kjernsbekk, LO Indre Østfold
 • Vidar Schei, LO Fredrikstad
 • Siw H. Christiansen, LO Halden

ANNONSE

Færre fikk fartsbot i sommer

Innovativ rehabilitering har mottatt gjev ærespris