Tom Henriksen. (Arkivfoto)

Hvitsnipper, finansmeglere og miljø

Fanesakene i et sosialdemokratisk samfunn har alltid vært å la arbeideren, “mannen og kvinnen i gata”, få en stemme som kan bli hørt i storsamfunnet. Det har vært forutsetningen for et velfungerende demokrati at alle stemmer skal bli hørt, også de uten makt og innflytelse.

Av: Tom Henriksen, fylkesleder PDK Viken

Industrimogulene, de rike eierne og “hvitsnippene”, har historisk sett utnyttet billig arbeidskraft og undertrykt arbeidernes muligheter til å få medbestemmelsesrett.

På den andre siden, lang borte fra arbeiderklassen, finner vi finansmeglerne. En profesjon som har blitt dominert av menn, vært likelønnsversting og gitt et lite knippe deltakere store inntekter uten nevneverdige bidrag til storsamfunnet. Den sosialdemokratisk tankegangen har vært at ingen er verdt de enorme pengesummen som har blitt betalt ut i kompensasjon for slike virksomheter.

Dette var noen av venstresidens fanesaker under den industrielle revolusjonen på begynnelsen av 1800-tallet, og det var noen av fanesakene under “jappetiden” på 80-tallet. Makt til enkeltindividet, begrensning av de rikes innflytelse, og likestilling. For å nevne noe.

At høyresiden i norsk politikk ikke har vært fanebærer for disse sakene overrasker ingen. Men at det klassiske sosialdemokratiske tankesettet skulle bli så diametralt endret på bare 40 år, hadde vel heller ingen sett for seg. For i 2021 er alt snudd på hodet. Venstresiden tar makten fra arbeideren, fra “mannen og kvinnen i gata”, og gir den tilbake til nåtidens “industrimoguler”. Den tidligere så forhatte meglerbransjen blir løftet frem som et viktig brikke, nå i miljøets tjeneste.

Vi snakker selvfølgelig om det nye storsamfunnet som vokser frem etter pandemien, “The Great Reset” som, grunnlegger og styreformann i World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, har uttrykker det. En verden hvor all makt sentraliseres i udemokratiske organisasjoner som WEF, EU, FN og andre systemer med korte stavelser. Selvfølgelig med slagord som “en bedre verden, for alles beste”. Det høres så forlokkende ut.

Vi har i noen år kunne observere prosessene og lært å kjenne ord som EU’s energiunion (ACER), Marrakech- og Paris-avtalen, EU’s finanstilsyn (EBA, ESMA, EIOPA), EU’s jernbanebyrå (ERA), m.fl. Alle organisasjoner basert på en udemokratisk struktur, langt fra “mannen og kvinnen i gata” med overnasjonal styring som mål. Selvfølgelig med slagord som “en bedre verden, for alles beste”. Det høres så forlokkende ut.

ANNONSE

Den forhatte meglerbransjen har brått blitt stueren når handelen ikke lenger er med aksjer og obligasjoner men med klimakvoter. At det sitter meglere som tjener seg fete og rike er “for alles beste”, på dine og mine vegne selvfølgelig. Det høres så forlokkende riktig ut.

Det finnes sikkert politikere som vil benekte konsekvensene og forfekte at ethvert inngått samarbeid er nødvendig for landets fremtidige suksess. Men er det dette vi faktisk vil; flytte en sentralisert makt lengst mulig bort fra Rådhuset og Løvebakken? Arbeideren, som nå har blitt funksjonær, har stått i kampen tidligere og begynner allerede å kjenner de gryende konsekvensene gjennom skyhøye strømregninger og redusert makt til nasjonalforsamlingen.

Konsekvensene begynner allerede å ta form, men hva er løsningen? Hva kan vi gjøre for vår alderdom, og barnas fremtid? 

Om du er ukomfortabel med utviklingen, og ser nødvendigheten av endring, må du tenke nytt. Det nytter ikke lenger å stemme som du alltid har gjort. Partiene på Stortinget er ubehagelig samstemte og behøver tydelige korreksjoner. Derfor, om du ønsker endring må du også våge å ta nye valg, stemme nytt. Helt nytt, på partier utenfor Stortinget.

Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti som vil beskytte Norge som en fri og selvstendig nasjon med trygge grenser, selvvalgte lover og full råderett over egne ressurser. Vi ser positivt på fruktbare samarbeid mellom frie og selvstendige nasjoner, men ønsker ikke en utvikling mot overnasjonale myndigheter og politisk globalisme. Det har fungert dårlig i fortiden, og vil heller ikke fungere nå. 

Stortinget behøver korreksjoner. Det er tid for at nye stemmer blir hørt. Stortingsvalget 2021 er din mulighet til å gjøre en forskjell, til å gi makten tilbake til folket. Godt valg!

(Leserinnlegg)

ANNONSE

Den gamle Svinesundsbrua åpnes for reisende med gyldig koronasertifikat

En person skutt og drept i politiaksjon i Sarpsborg