Fv. Oddmund Kroken, adm. dir i Østfold Energi, Martin F. Vatne, styreleder Carbon Centric og Fredrik Häger, daglig leder Carbon Centric

Skal bygge verdens første fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning

Carbon Centric vil bruke velprøvd teknologi for å bygge rimelige og modulbaserte karbonfangstanlegg i avfallsforbrenningsanlegg.

Selskapet, som spinner ut av Østfold Energi, tar steget inn karbonfangstmarkedet og skal tilby nøkkelferdige karbonfangstanlegg til forbrenningsanlegg.Det gjør de raskere og rimeligere enn det som har vært mulig til nå. 

– Carbon Centric er et ektefødt barn av avfallsforbrenningsbransjen. Vi har modnet frem løsninger basert på bransjens egne behov og ønske om reduserte CO2-utslipp, sier Fredrik Häger, daglig leder for Carbon Centric.

Selskapet skal nå hente inn penger for å bygge et karbonfangstanlegg på Østfold Energis avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad. Dette vil være det første fullskala karbonfangstanlegget i verden knyttet til avfallsforbrenning.

Raskere og rimeligere

– Som utgangspunkt er Carbon Centric teknologinøytrale, men vi er opptatt av å levere produkter basert på teknologi vi vet virker. Derfor har vi inngått et tett samarbeid med KANFA som har over 10 års erfaring med karbonfangst og som blant annet leverte piloten til Fortum Oslo Varme sitt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud, sier Häger.

Carbon Centric spesialiserer seg på karbonfangstanlegg til små og mellomstore forbrenningslinjer med utslipp av mellom 10 000 og 100 000 tonn CO2 i året. KANFA har utviklet et design der de ved bruk av mindre og standardiserte dimensjoner kan produsere modulbaserte karbonfangstanlegg nærmest som hyllevare. Det gjør at forbrenningsanlegg kan kutte sine klimagassutslipp på en raskere, rimeligere og trygg måte.

(Saken fortsetter under)

Avfallsforbrenningsanlegget til Østfold Energi i Rakkestad

Henter inn kapital

Selskapet har vært under planlegging i over ett år og ble etablert tidligere i sommer. På eiersiden er Østfold Energi og gründerteam, og selskapet planlegger innhenting av kapital i løpet av høsten. Enova har også gått inn med 17 millioner kroner i støtte til det første anlegget.

Østfold Energi jobber hovedsakelig med produksjon av vannkraft. Karbonfangst har likevel lenge vært et tema i selskapet, blant annet fordi Østfold Energi har et avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad med fjernvarmeproduksjon og salg av damp.  
 
– Vi har tro på Carbon Centric vil bli en viktig spiller i karbonfangstsegmentet. Dette er en spennende og viktig satsing for oss, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

ANNONSE

Fullskala anlegg

Carbon Centric skal hjelpe Østfold Energi, og forhåpentligvis flere bedrifter i bransjen med å redusere sine utslipp.

-Det spesielle med dette karbonfangstanlegget i Rakkestad er at det virkelig er fullskala. Riktignok snakker vi om et relativt lite anlegg på 10 000 tonn COi året, men der hvor andre karbonfangstanlegg til nå har renset mindre delstrømmer av røykgassen, skal Carbon Centric rense hele røykgassvolumet, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi og styreleder i Carbon Centric.

Det betyr at karbonfangstanlegget må kunne håndtere produksjonssvingninger i avfallsforbrenningsanlegget, samtidig som man er trygge på at dette ikke påvirker forbrenningsprosessen negativt.

Salg av bærekraftig CO2

Selskapet skal også tilby tjenester knyttet til drift, transport og salg av CO. I påvente av en permanent løsning for lagring, tilbyr Carbon Centric flytende COmed over halvparten biogent opphav til forbrukere av CO2.

– Ved å bruke fanget COsom allerede er i kretsløpet, bidrar vi til å kutte etterspørselen etter fossil CO. Når klimagasser fra disse kildene også omsider kan lagres permanent betyr det at vi fjerner COfra lufta, noe det er det bred enighet om blant ekspertene at vi er helt avhengig av å gjøre for å hindre farlige klimaendringer, sier Häger.

Forventer bedre rammebetingelser

Karbonfangst og lagring anses som helt nødvendig for å nå klimamålene i Parisavtalen. Derfor forventes CCS blant annet knyttet til avfallsforbrenning å bli en stor industri i Europa hvor det allerede er over 400 avfallsforbrenningsanlegg.

– Alle som slipper ut vesentlige mengder CO2 blir nødt til å forholde seg til CCS innen få år. Vi er optimistiske til at det blir innført fornuftige rammebetingelser, hvor avfallsforbrenningsselskapene får betalt for å håndtere CO2 på en effektiv, trygg og miljøvennlig måte, akkurat slik de får betalt for å sluttbehandle søppel i dag, sier Häger.

(Pressemelding)

ANNONSE

Arbeiderpartiets ungdomssatsing – endelig er det vår unge sin tur!

Oljeutvinning for Norge i dag og for fremtiden