Maria D. Imrik. Foto: Østfold Arbeiderparti

Arbeiderpartiets ungdomssatsing – endelig er det vår unge sin tur!

Tirsdag 10. august la Jonas Gahr Støre frem Arbeiderpartiets ungdomssatsing på Utøya. Satsingen viser hva Arbeiderpartiet vil bruke penger på og jobbe for av saker som påvirker unge, hvis vi kommer i regjering til høsten.

  • Av: Maria D. Imrik, ungdomskandidat for Østfold Arbeiderparti

En ungdomssatsing er akkurat det vi unge trenger nå. Vi trenger politikere som lytter til oss, som forstår oss og utfordringene vi møter på i dagens samfunn. Oss unge sliter med å få oss jobb og vi opplever at når vi trenger psykisk helsehjelp så er ikke tilbudet tilgjengelig nok.

Et av hovedpunktene i satsingen er at alle unge skal ha en trygg jobb. Over 100 000 under 30 år er verken i jobb, i utdanning eller i opplæring. Samtidig skriker arbeidslivet etter arbeidskraft. Det er ikke uten grunn at arbeid til alle er jobb nummer én for Arbeiderpartiet.

Det er helt avgjørende med bedre tiltak for å hjelpe oss unge i jobb. At Arbeiderpartiet vil gjennomføre en aktivitetsreform med en jobbgaranti slik at de som kan jobbe får jobbe tror jeg er et viktig tiltak. I tillegg til å skape flere jobber i et seriøst arbeidsliv, selvfølgelig. I åtte år har vi hatt en høyreregjering som sammen med FrP har hatt muligheten til å gjøre alt dette, men i stedet har de prioritert skattekutt til de rikeste. Vi unge fortjener bedre enn det.

Et annet tema i satsingen er psykisk helse. Hvilken helsehjelp avhenger i for stor grad av hvor man bor. Mange med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp, eller avvises uten at vi vet om de følges godt nok opp. 23 % av henvisningene til psykisk helsevern ble avvist i 2020.

ANNONSE

Det ramses opp flere tiltak i satsingen blant de er: sørge for rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester uten henvisning i alle kommuner, tidlig innsats innen psykisk helse og øke kapasiteten i det psykiske helsevernet og få ned køene.

Psykisk helse er en veldig viktig sak for meg og jeg vet at det er det for veldig mange andre unge i Østfold. Jeg har selv snakket med mange unge som opplever at tilbudet ikke strekker til og det må det gjøres noe med raskt. Vi trenger et løft for psykisk helse og at politikerne legger pengene på bordet. Det vil Arbeiderpartiet gjøre og det er jeg, som ungdomskandidat, veldig stolt av.

De siste åtte årene har vært åtte tapte år i arbeidet med å gi oss unge en fremtid å tro på. Vi fortjener like gode muligheter som det foreldregenerasjonen vår hadde og nå har vi ikke det. Ikke på arbeidsmarkedet, ikke på boligmarkedet og ikke i utdanningsløpet. Jeg er stolt av å være med i et parti som tar oss unge på alvor og som legger frem en satsing med en rekke punkter som skal sikre oss en bedre hverdag og ikke minst en bedre fremtid.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

– Situasjon ved Svinesundbroen er uholdbar

Skal bygge verdens første fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning