Foto: Glenn Thomas Nilsen

Idrettspresidenten besøkte Askim

Mandag ettermiddag var Idrettspresident Berit Kjøll på besøk i Askim. Hun er på turné gjennom Viken i forbindelse med stortingsvalget. Det var Viken Idrettskrets som tok inviterte til besøket.

Til stede under besøket var blant annet Kari Botten Paulshus (daglig leder i idrettsrådet i Indre Østfold kommune), Per Arne Byhrø (Indre Østfold Idrettsråd), Grete Skjelbred (rådgiver idrett og friluftsliv i Indre Østfold kommune), stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) og leder av Smaalenene Sykkelklubb, Samir Tawfiq. I tillegg var også Erik Unaas (styreleder i Norges Idrettsforbund) og nestleder i Viken idrettskrets Ingunn Herstad Hensel med på besøket.

Ett av fylkene som har lavest anleggsdekning i landet er Viken. Tall fra idrettskretsen viser at det er relativt store forskjeller intern i fylket. Kommunene med høyest befolkningstetthet har også lavest anleggsdekning. Teamet for mandagens besøk var nettopp dette.

Leder av idrettskretsens anleggsutvalg, Pål Thomassen forklarer hvorfor han mener at det er behov for ekstra anleggsmillioner til Viken.   

– En rapport fra Oslo Economics har vist at anleggsdekningen utviklet seg ulikt over tid. Et tydelig resultat fra analysen er at det er tettbebodde fylker som har lavest anleggsdekning. Vi mener at innretningen og fordelingsprinsipper i den nasjonale fordelingen bør forandres, slik at fylker får en egen andel fra spillemidlene, sier Thomassen i en pressemelding.

Thomassen påpeker også at det ikke ser like dårlig ut i hele Viken. Flere kommuner i Viken har relativt god anleggsdekning. Han mener det er behov for en strukturert satsing for å utligne anleggsforskjellene.

(Saken fortsetter under)

Johan Conradson i Viken idrettskrets viser frem statistikken for Indre Østfold, Marker og Skiptvet. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Et verktøy for dialog mellom kommunen og idrettsrådet

Seniorrådgiver Johan Conradson i Viken idrettskrets sier at kommuneindeksen skal bidra til en faktabasert dialog mellom idrettsrådene og kommunene om idrettens rammevilkår.

– Vårt mål er at den skal gjøre det enklere å lage idrettspolitiske handlingsplaner. Vi skal være ferdige med verktøyet senest 2022, som er ett år før kommunevalget, sier han i pressemeldingen.

Conradson viser til kommuneindeksen og peker på Indre Østfold som et eksempel.

– Indre Østfold er en av de mellomstore kommunene i Viken. Blant de er det Aurskog-Høland som har best anleggsdekning, ifølge vår indeks. Dessverre er Indre Østfold blant de med dårligs totale vurdering. Det er for lite kunstgress, og en har også relativt få medlemskap blant ungdommer. Sammenlignet med Aurskog-Høland har Indre Østfold ca 40 prosentpoeng færre medlemskap blant ungdom 13 – 19 år. Vi kan ikke si direkte hva årsakene, men det er viktig at idrettsrådet og kommunen setter seg ned å studere tallenes tale, oppfordrer Conradson.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

Berit Kjøll er styreleder i Norges Idrettsforbund og med i olympiske komité (Idrettsstyret). Foto: Glenn Thomas Nilsen

Tror på forbedret dialog og flere anlegg

Kommuneindeksen skal fremstilles enkelt og visuelt gjennom at en kommune blir vurdert til grønn, gul eller rød innenfor de fire forskjellige områdene. Idrettskretsen håper at indeksen vil skape en større interesse for idrettspolitikk hos flere kommunepolitikere, og at det i forlengelsen vil gi bedre forutsetninger for idretten.

– Jeg tror at hvis vi får til et behovsbasert anleggsløft i områder med liten tilgang på idrettsanlegg, vil det skape en likere muligheter for alle. Derfor vil vi forsøke å få fylkeskommune til å se fordelene med å etablere en regional ordning for prioriterte regionale og interkommunale anlegg. I tillegg vil vi bistå idrettsråd i arbeidet med å få kommuner til å forskuttere spillemidler og åpne muligheter for kommunal lånegaranti, avslutter Thomassen.

(Saken fortsetter under)

Tage Pettersen (i blått f.v.) og Per Arne Byhrø. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Tar med seg dette inn i møter med kommunen

Kari Botten Paulshus, daglig leder for Indre Østfold Idrettsråd, mener dette er et veldig nyttig verktøy, og at det var ålreit å se statistikken. Hun innrømmer at det var trist å se at Indre Østfold ligger så langt ned på statistikken.

– Tallene som kretsen la frem var veldig nyttige for oss. Det bekrefter bare det vi har visst og trodd hele tiden at vi ligger veldig dårlig an på anleggsstatistikken i forhold til innbyggertallet. Vi har mye dårlige anlegg og det trengs oppgradering, det er ikke bare det at det mangler men det er mye dårlig, sier Botten Paulshus til indre24.no.

Hun sier at de nå skal ta med seg dette videre til kommunen og inn i møter.

– Jeg gleder meg veldig til kretsen får brytet ned dette her enda mer, så vi kan se på spesifikke idretter for Indre Østfold. For det finnes jo mer enn håndball, fotball og svømming som kom frem av den tabellen de viste, fortsetter den daglige lederen.

Noe av det idrettspresidenten sa under besøket i Askim var:

– Vi er i gang med å prøve og lage en slags nasjonal prioritering av anlegg, slik at vi får frigitt en del av spillemidlene til og bli langsiktig slik at vi kan disponere ut ifra der det er blodrødt. Så dette verktøyet hjelper oss og all honnør for det dere legger frem her i dag, sa Kjøll.

(Kilde: Pressemelding)

Berit Kjøll tok seg også en tur med sykkelen. Foto: Glenn Thomas Nilsen
Samir Tawfiq fortalte om pumptrack-anlegget i Askim. Foto: Glenn Thomas Nilsen
Erik Unaas, Berit Kjøll og Tage Pettersen. Foto: Glenn Thomas Nilsen

ANNONSE

ANNONSE

Rykket ut til brann

Planlegger å vaksinere 16- og 17-åringer