Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB

Harepest påvist i Askim

Den 8. august ble det påvist harepest (tularemi) hos en hare som ble funnet i Askim. Dette er en bakteriesykdom som med noen års mellomrom gir lokale utbrudd blant gnagere – særlig lemen og harer.

– Mennesker kan smittes gjennom direkte eller indirekte kontakt med døde gnagere, deres avføring eller av vann forurenset av døde gnagere. Symptomer hos mennesker kan være feber, frysninger, hodepine, tretthet, forstørrede lymfeknuter på halsen, betente sår på hendene eller lungebetennelse. Sykdommen behandles med antibiotika. Sykdommen kan ikke smitte fra person til person. Selv om det er påvist harepest i området, er det ingen grunn til ikke å ferdes i skog og mark, skriver Indre Østfold kommune.

Her er rådene for å unngå smitte

– Unngå kontakt med syke, eller selvdøde harer, og smågnagere. Bruk hansker hvis håndtering er nødvendig og vask hendene etterpå. Unngå å drikke vann fra bekker og usikre vannkilder i området, og det er viktig i å sikre drikkevannsvannbrønner mot smågnagere og tilsig av overflatevann.

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Fyller 60 år 23. august

Økning i antall positive koronatester ved svenskegrensa