Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Test erstatter smittekarantene i barnehager og skoler

Fra 16. august kan barn og unge teste seg ut av karantene, dersom det oppstår koronasmitte i barnehagen eller på skolen.

 • (Saken er skrevet og lånt av Indre Østfold kommune)

Testingen må gjennomføres i samsvar med covid-19-forskriften og retningslinjer fra sentrale myndigheter og Indre Østfold kommune.

Testingen vil bestå av hurtigtest med fremre neseprøve, ikke dyp neseprøve som tidligere.

Barnehage – slik håndteres smittetilfeller:

 • Barn og ansatte som er nærkontakter, er i karantene til svar på test 1 foreligger.
 • Test 1: Tas så fort det lar seg gjøre, etter at smitten er oppdaget. Den testede kan komme tilbake til barnehagen når negativt testsvar foreligger. Testen tas på kommunens testsenter.
 • Test 2: Tas på dag 3, 4 eller 5. Testen tas på kommunens testsenter. De testede kan være i barnehagen hele tiden rundt prosessen med test 2.
 • Hvis barna/ansatte (som er nærkontakter) utvikler symptomer på luftveisinfeksjon, er det viktig at de forlater barnehagen og bestiller test.

Barneskole – slik håndteres smittetilfeller:

 • Elever og ansatte som er nærkontakter, er i karantene til svar på test 1 foreligger.
 • Test 1: Tas så fort det lar seg gjøre, etter at smitten er oppdaget. Den testede kan komme tilbake til skolen når negativt testsvar foreligger. Testen tas på kommunens testsenter.
 • Test 2: Tas på dag 3, 4 eller 5. Testen tas på kommunens testsenter. De testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 2.
 • Hvis elevene/ansatte (som er nærkontakter) utvikler symptomer på luftveisinfeksjon, er det viktig at de forlater skolen og bestiller test.

Ungdomsskole, videregående og voksenopplæring – slik håndteres smittetilfeller:

 • Elever og ansatte som er nærkontakter, er i karantene til svar på test 1 foreligger.
 • Test 1: Tas så fort det lar seg gjøre, etter at smitten er oppdaget. Den testede kan komme tilbake til skolen når negativt testsvar foreligger. Testen tas på kommunens testsenter.
 • Test 2: Tas på dag 3. Testen tas på kommunens testsenter. De testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 2.
 • Test 3: Tas på dag 5. Testen tas på kommunens testsenter.. De testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 3.
 • Hvis elevene/ansatte (som er nærkontakter) utvikler symptomer på luftveisinfeksjon, er det viktig at de forlater skolen og bestiller test.

For skoleelever og ansatte over 18 år:

 • Vi anbefaler at alle som ennå ikke er vaksinerte tar kontakt for få time til vaksinasjon
 • Fullvaksinerte slipper smittekarantene dersom det er minst en uke fra andre vaksinedose til smitteeksponering.
 • Personer som har fått en vaksinedose 3-15 uker før smitteeksponering slipper smittekarantene dersom de tar en PCR-test (ikke hurtigtest) 3-7 døgn etter smitteeksponering.
 • For uvaksinerte skoleelever over 18 år kan det avhengig av smittesituasjonen gjøres en individuell vurdering av smittekarantene.

Disse må fortsatt i vanlig karantene

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til den som er smittet, må fortsatt gjennomføre vanlig smittekarantene.

Dette gjelder for vaksinerte:

 • Fullvaksinerte slipper smittekarantene – hvis eksponeringen for smitte har skjedd tidligst 1 uke etter andre vaksinedose.
 • Delvis vaksinerte slipper også karantene – hvis eksponeringen for smitte har skjedd 3-15 uker etter første vaksinedose. Men de må testes med PCR-test (ikke hurtigtest) mellom døgn 3 og 7 etter eksponeringen. Disse kan altså være på jobb/skole som vanlig.

Hvorfor lettelser i karanteneordningen?

Lettelser i karanteneordningen er innført fordi vaksinedekningen er økende – og fordi de med høyest risiko for et alvorlig sykdomsforløp er beskyttet. Derfor kan nå smittekarantene i mange tilfeller erstattes av testing.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer at det er forsvarlig å gi unntak fra smittekarantene, i samsvar med nye retningslinjer, for personer under 18 år som er nærkontakter. 

ANNONSE

I tillegg kan unntaket også gjelde elever/studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter – etter beslutning fra kommuneoverlegen.

Lettelsene gjelder kun ved smittekarantene, ikke innreisekarantene.

Det er verdt å merke seg at det kan forekomme endringer i de skisserte rutinene i ukene som kommer. Dette kan skje ved nye anbefalinger fra sentrale myndigheter eller ved behov for optimalisering av praktiske rutiner internt i kommunen.

(Kilde: Indre Østfold kommune)

ANNONSE

Kulturuka i Trøgstad nærmer seg

20 nye smittetilfeller