Stein Erik Lauvås. Foto: Østfold Arbeiderparti

Arbeidsplasser i Østfold

Arbeid til alle er jobb nummer en. Skal vi lykkes med det, må vi utvikle eksisterende arbeidsplasser og samtidig legge grunnlaget for nytt næringsliv og ny industri i hele landet.

Av: Stein Erik Lauvås, Stortingsrepresentant og 3. kandidat Østfold Arbeiderparti

Dette er innledningen fra Arbeiderpartiets program og er selvsagt gjenkjennelig da vi som parti siden starten har vært opptatt av at folk må ha arbeid og inntekt for å kunne leve sine egne liv. Og ikke nok med at folk skal ha en jobb å gå til, arbeidsdagen og arbeidsmiljøet skal også være til å leve med og av.

Derfor er det så viktig at vi nå får ryddet opp for de som fremdeles har ufrivillig deltid. I Østfold er det altfor mange og flere enn landsgjennomsnittet som sier at de ønsker større stillinger og hele faste stillinger. Arbeiderpartiet vil i samarbeid med både kommuner og private bedrifter få dette på dagsorden slik at de som vil kan få hele faste stillinger. Vi mener det vil være bra for både den enkelte, for arbeidsgiver og for et ryddig og godt arbeidsliv.

Så er det jo også slik at det mye deltid i helse og omsorgssektoren, der har kommunene og staten et spesielt ansvar for å rydde opp slik at heltid blir en rettighet. Muligheten for en fast hel stilling vil jo også gjøre det mer attraktivt å søke utdanning innen helse og omsorgsfagene, og er det noe vi vet, så er det at helsesektoren vil trenge mange nye hender i åra som kommer.

ANNONSE

Arbeiderpartiet vil aktivt bruke trepartssamarbeidet mellom LO, NHO og staten for å løse disse utfordringene. At flere får rett på hele faste stillinger og at flere vil se på helsesektoren som en god arbeidsplass vil vi alle være tjent med.

Jeg håper vi kan få nok støtte blant velgerne til at vi kan få gjennomført dette løftet, fordi nå er det helt nødvendig å gjøre det.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

Skaug tildelt Bjørg Vik-prisen

St. Olavs Orden til Tor-Aksel Busch