Inger Else Fridholm (f.v.), Bente Marie Bakke, Sigmund Hanslien, Sylvi Grythe og Solfrid Haupte-Sønsteby. Foto: Privat

Leder for Besteforeldrenes klimaaksjon Indre Østfold er tidligere oljegeolog

Som pensjonert oljegeolog og 45 år i oljebransjen har Sigmund Hanslien i Askim innsett at vårt forbruk av kull, olje og gass er den desidert viktigste årsaken til de farlige klimaendringene som vi opplever og som vil bli enda mer ødeleggende for våre barnebarn.

Han har derfor vært medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon i noen år, og 9. august lot han seg velge som leder av Indre Østfold lokallag på et møte i Askim.

Hanslien mener det er viktig å støtte de politikerne og partiene som tar klimaendringene på alvor og ønsker å redusere vår avhengighet av olje og gass. Myndighetene må slutte å subsidiere nye utbygginger, leting etter nye forekomster og ikke åpne nye leteområder. Verden er i rask endring og nye investeringer i en fossil industri representerer både stor økonomisk og økologisk risiko.  

På møtet ble Bente Marie Bakke, Mysen, valgt til nestleder og Sofrid Haupte-Sønsteby, Askim, til sekretær. Sylvi Grythe, Askim, Kjellaug Mauseth, Askim, og Inger-Else Fridholm, Spydeberg, ble valgt som styremedlemmer.

Samme dag som stiftelsen av lokallaget, ble FNs klimapanels nye rapport offentliggjort. Den gir klar beskjed til verdens land. De må alle slutte å lete etter mer kull, olje og gass. Det samme sier også EU og Det internasjonale energibyrået.

Besteforeldrenes klimaaksjon skal ha stands både i Askim, Mysen og Spydeberg i forbindelse med valget. Vi håper å overbevise flest mulig politiske partier og velgere at vi ikke kan fortsette som før hvis vi ønsker klimarettferdighet for barna. Kom og snakk med oss og hør hva vi har å si. Blant våre medlemmer er kloke Kåre Willoch og modige Thorbjørn Berntsen, og vi får stadig flere støttemedlemmer som ikke er i besteforeldrealder. 

ANNONSE

Norge har med sitt enorme oljefond mulighet til å bli et foregangsland for grønn omstilling i stedet for å risikere skattebetalernes penger på flere oljeinvesteringer.

Hvis du tror dette blir krevende både for politikerne og folket, har du helt rett. Men det vil trolig ikke føre til så store begrensninger som folket, uten å mukke, er blitt pålagt av regjeringen under koronapandemien.

Bruk stemmeseddelen din for å sikre barna en levelig framtid.

Besteforeldrenes klimaaksjon
Indre Østfold lokallag

(Pressemelding)

ANNONSE

Se bilder fra generalprøven på Grease

Her kan du forhåndsstemme