Ole André Myhrvold. (Pressefoto)

Fortsatt kontroll med strømprisene

Kontroll med kraftressursene har vært et norsk fortrinn siden ordningen med hjemfall for vannkrafta ble tatt inn i konsesjonslovene i 1909. Det har tjent Norge godt, sikret norsk eierskap og sikret industrien ren og rimelig kraft. Senterpartiet vil kjempe for at det fortsatt skal være sånn. 

Av: Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant, Østfold Senterparti

Samtidig opplever vi nå at Norge aldri har hatt høyere kraftpriser på denne tiden av året som i år. Unntaket er Nord-Norge. Gjennomsnittlig hadde Øst- og Vest-Norge en kraftpris på om lag 47 øre/kWh i andre kvartal, mens Sørvest-Norge hadde noe høyere kraftpris på 49 øre/kWh. «For de sørlige prisområde er dette den høyeste kraftprisen for andre kvartal noen gang», skriver Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sin kvartalsrapport. Kraftprisen er dessuten dobbelt så høy som gjennomsnittet for andre kvartal for perioden 2010-2019. Etter at prisen lå på rekordlave 10 øre/kWh under deler av pandemien, betyr en slik prisstigning en økt strømregning på rundt 6000 kroner for en gjennomsnittlig husholdning før nettleie og avgifter.

ANNONSE

Senterpartiet vil sikre industrien og husholdningene forutsigbarhet og rimelig kraft også i framtida. Derfor har vi sagt nei til å bygge nye utenlandskabler. En ny eksportkabel for strøm vil gi økt strømpris for folk i hele landet og norsk industri. Lav strømpris har vært et konkurransefortrinn for norsk industri og har bidratt til norske arbeidsplasser. I et langt og kaldt land er vi også opptatt av folk at folk skal kunne varme opp husene sine uten at strømregningen blir for høy. Høyere kraftpris vil presse norsk industri og norske arbeidsplasser ut av landet, og bidra til at for eksempel papir og aluminium vil produseres andre steder i verden med dårligere klimaavtrykk. Senterpartiet vil sikre norsk eierskap til norsk kraft, slik at den kan brukes til å utvikle hele landet.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

– Smitten påvirker ikke driften av barnehagen

Avgjørende for pasientsikkerheten