SIGNERT AVTALE: Ordfører Saxe Frøshaug (t.v.) og styreleder David Koht-Norbye i Indre Østfold Kulturråd signerte sist uke en samarbeidsavtale som forplikter begge parter og innbyr til aktiv deltakelse i saker som har med kulturlivet å gjøre. (Foto: Margaret Lang Aadalen).

Kulturrådet vil ha kultursjef i Indre Østfold kommune

Sist uke signerte Indre Østfold kulturråds nyvalgte leder, David Koht-Norbye, og ordfører Saxe Frøshaug en samarbeidsavtale. Begge parter mener at denne vil være med på å styrke kulturlivet.

Under signeringen kom også kulturrådet med to ønsker. Den ene er at de vil styrke kulturlivet i en enhet med en aktiv kultursjef, i tillegg ber de om penger til å få personressurser til å følge opp aktuelle saker.

– Samspillet mellom frivilligheten og kommunen blir en hovedoppgave. Dette er nedfelt i samarbeidsavtalen som gir kulturrådet både innflytelse, men også oppgaver, samtidig som kommunen klart sier at de vil ha et aktivt kulturliv. Rammeavtalen ble påbegynt i vinter. Sluttforhandlingen ble ledet av David Koht-Norbye, som overtok lederoppgaven etter Leif Ingvald Skaug i mai, står det å lese i en pressemelding.

Indre Østfold kulturråd ble for et års tid siden stiftet.

Store forventinger

Kommunen forventer et kulturråd som bidrar aktivt, og ikke minst som en del av arbeidsgruppen for Frivillighetens år 20211 og utarbeidelsen av temaplan kultur.

– Kultur i videste forstand er de meningsfulle fritidstilbudene i hverdagen til innbyggerne våre. Vi ønsker oss derfor en mer forpliktende Delplan kultur i kommuneplanarbeidet, enn det vedtaket om Temaplan innbyr til. Indre Østfold er blant landets største kommuner, og vi trenger helt klart en inspirerende drivkraft i en aktiv kultursjef, skal vi være på høyde med andre byer og kommuner politikere og rådmannen gjerne sammenligner seg med, sier Koht Norbye i pressemeldingen.

Videre sier han at den viktigste rekrutteringsarenaen i dag er kulturskolen og underlagt opplæring.

– Våre viktige arenaer for øving, trening, konserter, kamper og konkurranse er i en seksjon, mens tradisjonelt kulturliv et annet sted. Skal vi optimalisere et offensivt, allsidig og bredt kulturliv, må ting henge sammen under en ledelse.

Arbeidet med temaplan kultur blir derfor gitt høyeste prioritet. Her vil de også samarbeide med Idrettsrådet. Selv ønsker kulturrådet å representere alle utenfor idretten. Koht-Norbye forteller at for Indre Østfold kulturråd er alle kultursjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For best mulige vilkår for musikk- og kulturlivet i kommunen skal kulturrådet være en arena for samarbeid mellom medlemmene (lagene) og kommunale myndigheter.

Trenger ressurser

– Vi har bedt rådmannen om å legge inn 150.000 kr til en 20 % deltidsressurs i budsjettet for 2022. Idrettsrådet har fått daglig leder i 60 % stilling. Vi begynner forsiktig, men ser helt klart at oppgavene vi er tiltenkt, er mer enn hva en kan forvente av et frivillige, arbeidende styre, sier Koht-Norbye.

Han er svært fornøyd med at kommunen vil gi kulturrådet 50.000 kr i året til organisatorisk arbeid og møtegjennomføringer.

– Utpå høsten ønsker vil vi ha et stort møte med kulturaktørene om hva vi mener Temaplan kultur må og bør inneholde. Vi trenger profesjonell bistand til å følge opp dette viktige arbeidet for frivilligheten, de mange profesjonelle aktørene og kommunens ansvar med tilrettelegging av arenaer og stimulere til aktiviteter, understreker han.

Kultursektoren er drivkraften

I et brev fra Indre Østfold kulturråd til Indre Østfold kommune påpekes det at kultursektoren er selve drivkraften og livskvaliteten i hverdagen til innbyggerne.

– Vi stiller oss undrende til at kultursektoren per i dag er organisert i tre forskjellige sektorer. Vi ser at kulturen trenger å samles under en, felles ledelse, og at en kommune på Indre Østfold kommunes størrelse helt klart trenger en inspirerende og drivende kultursjef som leder for kulturavdelingen, eller hva det bør hete, direkte underlagt rådmannen.

I Indre Østfold kommune er det et yrende kulturliv drevet fram av enorm frivillighet og en rekke dyktige profesjonelle aktører.

– Kommunestyrets vedtak om å utarbeide en Temaplan kultur det neste året, blir en svært viktig prosess for å få fram allsidigheten, bredden og omfanget av det utvidede kulturbegrepet. Og ikke minst status for hva vi har av arenaer for øving/trening og utfoldelse ved framføringer, kamper og konkurranser, og hva vi trenger i framtiden.

Tre sentrale personer knyttet til «kultursektoren» har sluttet eller slutter i nær fremtid.

– Vi mener det er viktig at kommunen tar seg tid til å se an hva Temaplan kultur bringer av oppgaver og behov for kompetanse, før en gjør ansettelse av en kultursjef. Vi kan imidlertid ikke vente over et år på å få på plass ressurspersoner i kultursektoren. Blant mange dyktig person i kommunen vil det derfor være riktig å fylle hullene med midlertidig engasjement i de ulike rollene til vi alle vet hvordan vi ønsker at kulturetaten skal bygges opp og ledes, skrives det i brevet.

(Kilde: Pressemelding)

Lokal mann ble lottomillionær

Advarer skogeiere mot barkbilleangrep