Trygve Slagsvold Vedum ankommer Senterpartiets landsmøte 2021. Foto: Torstein Bøe / NTB

Dette ble vedtatt på Senterpartiets landsmøte

Ny statsministerkandidat, OL-søknad, gratis skolemat og moms for dyre elbiler. Her er noen utvalgte vedtak fra Senterpartiets landsmøte.

NTB-Marius Helge Larsen, Marie De Rosa og Johan Falnes

Senterpartiet har denne helgen vært samlet digitalt for å vedta ny politikk.

Her er noen av punktene som ble tatt inn i partiprogrammet:

Ny statsministerkandidat

Senterpartiet har vedtatt å løfte partileder Trygve Slagsvold Vedum fram som deres statsministerkandidat.

Dermed blir det to statsministerkandidater på rødgrønn side, og Vedum blir en uttalt konkurrent mot Ap-leder Jonas Gahr Støre i kampen om å bli Norges neste statsminister etter valget i høst.

Senterpartiet går inn for en Sp/Ap-basert regjering etter valget.

Skattepolitikk

Senterpartiet vil redusere skatten på lave inntekter og øke skatten på høyere inntekter. Skattesystemet skal bli mer progressivt.

Senterpartiet gjør det også klart at avgiftsnivået i Norge skal reduseres.

I formuesskatten går Senterpartiet inn for å øke bunnfradraget og redusere formuesgrunnlaget for driftsmidler.

Elbiler og moms

Senterpartiet vil kreve inn merverdiavgift for nye elbiler som koster mer enn 600.000 kroner. Staten skal kun gi momsfritak for kostnader opp til 600.000 kroner for nye elbiler, mens det skal betales full merverdiavgift for beløp over denne grensen, mener Senterpartiet.

Abort

Senterpartiet går inn for å beholde dagens grense for selvbestemt abort på 12 uker. Det tas likevel til orde for en gjennomgang av abortnemndenes arbeidsmåte, rolle og navn. Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, har tidligere foreslått å døpe om abortnemndene til «abortsamråd».

OL-søknad

Senterpartiet går inn for at Norge skal søke om å få arrangere vinter-OL i 2034.

«Senterpartiet vil tilstrebe at Norge skal arrangere vinter-OL i 2034 med fokus på å gjenbruke arenaer, eller etablere nye eller restaurere eksisterende arenaer i områder hvor det er behov», heter det i forslaget som ble vedtatt på Senterpartiets landsmøte lørdag.

Partiledelsen satt samlet i OL-byen Lillehammer da forslaget ble banket igjennom, imot viljen til sentralstyret. Det var ungdomspartiet Senterungdommen som foreslo OL-søknaden.

Atomvåpenforbud

Senterpartiet har vedtatt å jobbe for at Norge skal signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen. I tillegg vil partiet jobbe for at flere land skal gjøre det samme.

Endring i foreldrepermisjonen

Forslaget fra Senterpartiets programkomité om å øremerke de første seks ukene etter fødsel til barselpermisjon for mor, fikk flertall. Disse seks ukene skal tas av den felles tredelen av foreldrepermisjonen, slik at denne reduseres fra 16 til 10 uker.

I dag er 15 uker av foreldrepermisjonen forbeholdt mor, 15 er forbeholdt far og 16 uker er til valgfri fordeling.

Punktet har skapt debatt i partiet, og flere konkurrerende forslag var oppe til votering på landsmøtet.

ANNONSE

Nasjonalt månedskort

Senterpartiets landsmøte går inn for å innføre et nasjonalt månedskort for kollektivtransport for barn og unge og studenter.

Det nye månedskortet skal være rimelig, og skal gjelde barn og unge under 25 år og studenter fram til fylte 30 år.

Gratis skolemat

Senterpartiet vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen og videregående skole – uten at det skal kreves betaling.

I utgangspunktet ønsket programkomiteen og sentralstyret at det skulle kunne kreves egenandel, men dette ble nedstemt.

Oppløse tvangssammenslåinger

Senterpartiet går inn for å oppheve alle tvangssammenslåinger der kommunene og fylkeskommunene ønsker det selv.

Beredskapskommisjon

«Beredskap er ferskvare og handler om å være tilstrekkelig forberedt, både militært og sivilt, på alt fra klimakrise, naturkatastrofer, mat- og vannmangel til krig, terror og pandemi. Senterpartiet vil derfor nedsette en totalberedskapskommisjon nå!», heter det i en resolusjon partiet vedtok på landsmøtet.

CO2-avgifter

Partiet vil konsekvensutrede CO2-avgifter for hver enkelt næring og sektor, og at avgiften skal benyttes sammen med tilskuddsordninger for omlegging til mer miljøvennlige energiformer.

Støtte til «forurenser betaler»-prinsippet

Senterpartiets landsmøte stiller seg bak at klimaomstillingen i transportsektoren må bygge på prinsippet om at forurenser skal betale.

Partiet tar likevel flere forbehold.

«Klimaomstillingen i transportsektoren på nasjonalt nivå bygger på prinsippet om at forurenser skal betale. Fremover må det skje på en slik måte at det gir effektive klimakutt og ikke bidrar til økte sosiale og geografiske forskjeller», fastslås det i det nye programpunktet.

Kutt i tannlegeregningen

Senterpartiet går inn for å innføre en egenandelsordning på tannhelse slik man har for legebesøk og andre helsetjenester.

«Tannlegebehandling skal inn i egenandelsordningen i folketrygden», heter det i formuleringen som Senterpartiets landsmøte lørdag vedtok å ta inn i sitt partiprogram.

Det var Senterungdommen som foreslo dette.

Fergepriser

Partiet vil ha en ordning med gratis ferge og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og vil vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig gratis.

I tillegg ønsker Sp å halvere ferge- og hurtigbåtprisene, etter et bunnfradrag, for alle fergesamband med 100 000 eller flere passasjerer årlig.

De vil også Innføre en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåtbilbudet.

(©NTB)

ANNONSE

ANNONSE

Fredrikstad-kvinne vant 4,6 millioner i Lotto

Rally: Østberg så seieren glippe på Sardinia