Mye fungerer ikke

Mye fungerer dessverre ikke i det hele tatt. Nå er det klart at noe fungerer og er absolutt bra i det norske samfunnet, men en bør være samfunnskritisk på de ting som ikke fungerer.

Av: Vidar Heggen (Fylkesleder Viken, Demokratene og 1.Stortingskandidat Østfold, Demokratene)

Det som fungerer-det fungerer- det trenger vi ikke forandre, diskutere, gjøre noe med eller bruke tid på. For eksempel kommer en inn med ryggplager- og har en helt fin fungerende albue- så trenger vi ikke fokusere på albuen. Fokuser på det som skal bli bedre.

De tingene som ikke fungerer, hvis en ønsker en endring-som jo er smart-da de IKKE fungerer. Vel, da må en FORANDRE på ting. Er kursen feil, vel da er retningen feil. Feil retning ER feil retning. Står en for eksempel i et kratt og kommer ikke videre- da må en SNU, RYGGE ut og FORANDRE kursen vesentlig.

Vi i Demokratene- vi er denne kursendringen. Så enkelt. Kun oss. Vi ikke bare ønsker oss en politikk som er bra for landet, landets interesser og våre innbyggere, men vi skal jobbe for det. Til Norges beste.

Hvorfor de andre partiene ikke er gode alternativ? Fordi de fortsatt ikke har skjønt hvilken retning som er riktig, de har ufortrødent bare fortsatt i samme globalistiske spor. Jevnt over i 30-40 år. Jernbanen forsvinner, strømmen/krafta likeså, kun 5,2 milliarder i overskridelser med hensyn til vannforsyning i Oslo. Pytt, pytt- eller var det drypp, drypp? Hele 50 milliarder forsvinner på vær målt over tid årlig, 25 milliarder forsvinner på noe Co2 som skal ned i havbunnen(!), oljefyren har forsvunnet, nå skal bensin og dieselbiler også forsvinne. Det forsvinner visst også masse norske u- hjelps penger til romfartsnasjonen Kina, som har verdens nest største økonomi. Ja. Hørtes fornuftig ut?.. 

Det som ikke forsvinner er bomstasjoner, dyrere mat, dyrere energi og strøm, mer uforutsigbarhet, mer politikerforakt, mer NAV utgifter og mer usikkerhet, mer innvandring, mer utrygghet og mer frustrasjon hos våre egne borgere.

Dagens norske politikere, eller eliten-som de liker å kalle seg- de fører nærmest konsekvent en politikk folket IKKE VIL HA. De tar konsekvent gale, rare, ulogiske, feilaktige og crazy valg. De snakker politisk korrekt-som når en analyserer det- ikke er riktig språk. Det er kun en tåkeheim med floskler, ord som ikke har klar enkel definisjon og ord som åpenbart ikke passer sammen med andre ord, moralisme og litt følelse. Og ingen skjønte egentlig hva som ble sagt.

Ja, ja. Hørtes bra ut da, tenker den jevne nordmann. De vet nok hva de holder på med? Nei, dessverre. De gjør ikke det. Det er lureri. Og om de virker hyggelige og greie, husk, det er irrelevant.

Nå ser vi fremover- vi har dårlig tid, men skal vi redde Norge før vi kun er en liten EU-koloni, da trenger vi at dere velgere virkelig tenker dere godt om før dere stemmer og gir oss tillitt. Vi du ha forandring? Da er det kun et reelt valg. For du får ikke forandring med de andre. Norge trenger patrioter på Stortinget, ikke globalister som overhodet ikke jobber for deg.

Nok er nok. Få Norge på rett kjøl. I riktig retning. Stem Demokratene.

(Leserinnlegg)

JA til gratis tannhelse

Askiming ble Nabolaget-millionær