ØSTFOLD FRAMFOR VIKEN: Østfold Senterpartis tre første stortingskandidater er samlet til digitalt landsmøte på Jeløya. De er klare for å oppløse Viken. F.v 3. kandidat Lars Vegard Fosser, stortingsrepresentant Ole André Myhrvold og 2. kandidat Kjerstin Wøyen Funderud. (Foto: Ragne Borge Lysaker)

– Østfold fylke skal bygges opp igjen

I helgen vedtar Senterpartiets landsmøte at Østfold fylke skal gjenoppstå så raskt som overhodet mulig.

15 delegater fra Østfold er samlet på hotell Refnes Gods i Moss når landsmøtet lørdag formelt vedtar at Viken skal avvikles, og Østfold fylke skal bygges opp igjen. Senterpartiets vedtak vil være førende hvis partiet kommer i regjeringen etter valget.

– Dette er et historisk viktig vedtak for alle oss som mener Østfolds kvaliteter bør utvikles i et eget fylke. Viken er en av mange dårlige konstruksjoner Høyre-regjeringen har skapt. Nå skal den massive sentraliseringen som har pågått i åtte år ta slutt, sier stortingsrepresentant Ole André Myhrvold.

I forslaget til partiprogram som vedtas i helgen, står det følgende:

«Senterpartiet vil oppheve tvangssammenslåinger vedtatt i stortingsperiodene 2013– 2021 for alle kommuner og fylker der det er lokale ønsker om å gjenopprette tidligere kommune- og fylkesstruktur. Særlig gjelder dette gjenopprettelse av fylkene Akershus, Buskerud, Østfold og Troms og Finnmark, hvor den folkelige motstanden er stor. Landsmøtet i Senterpartiet mener dette må være en del av en regjeringserklæring fra en Sp/Ap-basert regjering».

I en meningsmåling Lokalsamfunnsforeningen gjennomførte i mars, svarte 73 prosent av østfoldingene at de vil løse opp storfylket Viken og få Østfold tilbake.

– Det er beviset på at den folkelige motstanden mot Viken er stor. Jeg er glad for at landsmøtet presiserer at gjenopprettelse av de gamle fylkesgrensene må være del av en regjeringserklæring, sier Ole André Myhrvold.

Med blanke ark

Senterpartiets toppkandidat vil så raskt som mulig starte arbeidet med å reetablere Østfold. Men ikke bare som fylke.

ANNONSE

– Vi må starte med blanke ark og legge igjen det som ikke var godt nok i gamle Østfold fylke. Vi må bli flinkere til å stå sammen i Østfold og kjempe på samme lag. Det må bli slutt på at enkeltbyer og bygderegioner i Østfold kjemper mot hverandre. Vi tilhører samme arbeidsmarked, boområde og kulturregion, sier Myhrvold.

Senterpartiet går inn for en omfattende oppgaveoverføring til kommuner og fylker på flere områder. Mens Høyre og Frp vil legge ned fylkesnivået og forsterke sentraliseringspolitikken, vil Senterpartiet styrke fylkene med flere oppgaver og myndighet.

– Senterpartiet mener staten er stor nok. Alle beslutninger som krever politisk skjønn må avgjøres av folkevalgte som står til ansvar for velgerne ved valg, sier Myhrvold.

Kritisk til sentralisering

Senterpartiet er sterkt kritisk til regjeringens sentraliserende politikk som politireformen, domstolsreform, ønsket om å sentralisere trafikkstasjoner, skattereform og NAV-reform. Fellesnevneren for alle reformene er svekket tilgjengelighet til velferdstilbud og sentralisering av arbeidsplasser.

– Senterpartiet vil gjennomføre en omfattende desentralisering av makt og arbeidsplasser ut i hele landet. Dette arbeidet må starte med å flytte ut oppgaver, statlige arbeidsplasser og redusere det statlige byråkratiet. Mens regjeringen systematisk har kuttet i regionale utviklingsmidler, vil Senterpartiet gi fylkene større mulighet til å drive samfunnsutvikling. En styrking av kommune- og fylkesøkonomien er forutsetning for at nye oppgaver kan løses lokalt, sier Myhrvold.

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

VIDEO: Her blir elevene overrasket

JA til gratis tannhelse