Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Har omgjort vedtakene til anbefalinger

I Marker har man nå god kontroll på smittenivået i kommunen, og formannskapet har derfor vedtatt å ikke videreføre den lokale forskriften.

LES OGSÅ: Innfører hastevedtak i Marker

Men de har valgt å gjøre de om til anbefalinger.

  • det anbefales å bruke munnbind der det ikke kan holdes tilstrekkelig avstand
  • innendørs private arrangementer anbefales kun med deltakere av kommunes egne innbyggere
  • treningssenter anbefales holde åpent kun for Marker kommunes egne innbyggere.
  • hjemmekontor og digitale møter anbefales der det er mulig

Utover de nasjonale bestemmelsene og det som er gjengitt ovenfor, så oppfordrer vi til:

– minst mulig mobilitet og sosial omgang
– så lite aktivitet over kommunegrensene som mulig
– alltid bruk av munnbind på kollektivtransport (gjelder personer over 12 år)
– at lag og foreninger følger følgende anbefaling for sin aktivitet

  • gruppeinndeling på maks 10 utøvere pr. gruppe og gruppene må ikke blandes
  • krav om oversikt over hvem som er i hvilken gruppe. Oversikten må tas vare på i 10 dager pga. smittesporing
  • dersom trening/samling inkluderer samme kohort på skole, er antall ikke vesentlig
  • utøvere/deltakere fra andre kommuner kan ikke delta, med mindre de kommer fra en kommune med samme tiltaksnivå

(Kilde: Marker kommune)

Det norske flagget er 200 år

– Bli med og følg arrangementet som livestreames