Ingen nasjonale lettelser før 17. mai

NTB
NTB
8 minutter lesetid

De nasjonale rådene og reglene som gjelder i Norge nå, vil også gjelde på 17. mai. Både taler, tog, leker og fester blir rammet.

Av: Eirik Husøy/ NTB

Under feiringen i fjor var det neppe noen som trodde at det ville være restriksjoner også under årets feiring, sa kulturminister Abid Raja (V) på torsdagens pressekonferanse.

– Nå står vi her igjen for å si at pandemien vil prege feiringen av vår nasjonaldag også i år, sa han.

Videre sa han at det ikke ville komme noen nasjonale lettelser før nasjonaldagsfeiringen.

– Vi kan ikke glippe nå. Derfor vil de gjeldende nasjonale rådene og reglene også gjelde på 17. mai, sa Raja.

Både nasjonale og lokale regler må følges

De nasjonale reglene innebærer at man kan ha besøk av maksimalt fem gjester i private hjem og hytter. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan det være flere, men man må kunne holde avstand. Uansett må man også følge de lokale smittevernreglene, som kan være strengere.

Hvis man ikke er hjemme, men samles på en privat sammenkomst, kan man ifølge de nasjonale reglene være maksimalt 10 personer innendørs og 20 personer utendørs.

Kulturministeren fortalte også at 17. mai-tog er omfattet av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften.

– Dersom arrangementer frarådes eller er forbudt, gjelder det også for 17. mai-tog, taler, leker, kransenedleggelser og lignende.

Kreative planer

Raja sa at dersom det er en risiko for at barnetogene eller andre arrangementer fører til at flere mennesker møtes, særlig fra flere kommuner, bør de avlyses.

– Der det ikke er lov til å holde arrangementer, vil korps likevel kunne spille for innbyggerne og på uannonserte opptredener, såkalte pop-ups, slik at det ikke samler seg mange mennesker.

Han la til at steder kan innføre lokale tiltak som er strengere.

– Jeg har vært i dialog med flere 17. mai-komiteer over hele Norge, og også i år er det mange kreative planer som blir laget av iherdige komitéarbeidere slik at feiringen lokalt blir best mulig etter forutsetningene, sier Raja.

Høie roste befolkningen

Helseminister Bent Høie (H) startet regjeringens pressekonferanse med å rose befolkningen. De fleste følger smittevernreglene, selv om avstanden mellom folk i parkene ble litt kort da våren kom til Oslo forrige uke.

– Vi ser igjen resultatet av folket innsats, nok en gang. Smitten går ned i Norge, sa Høie.

Han viste til at koronakommisjonen ga befolkningen mye av æren for at Norge har håndtert pandemien bedre enn mange andre land.

– Det gjør jeg også, sa Høie.

FHI skal utarbeide råd for russen

Folkehelseinstituttet planlegger å utarbeide detaljerte råd for russen, opplyser de i sin faglige vurdering til regjeringen.

Enkelte råd er klare allerede nå. For tiden er det tre overordnede råd russen må forholde seg til:

* Russen må følge gjeldende regler og anbefalinger for arrangementer og private samlinger.

* Russen bør samles utendørs.

* Det anbefales å begrense antall personer man har tett kontakt med.

Knapphet på hurtigtester gjør at FHI vurderer at det er lite aktuelt med jevnlig testing av russ gjennom russetiden.

– I områder med høy smitte anses store arrangementer, som russetreff, å utgjøre en relativt stor risiko for massesmitte, til tross for jevnlig testing. I områder med lav smitte vil det sannsynligvis ikke være aktuelt med hurtigtester da testene må prioriteres brukt der det er behov, skriver FHI i vurderingen.

(©NTB)

Fakta om råd om 17. mai-arrangementer

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har kommet med følgende råd for gjennomføring av arrangementer på 17. mai:

Generelt

* Arrangementer og private samlinger på 17. mai må følge de til enhver tid gjeldende nasjonale, regionale og lokale bestemmelsene og anbefalingene som gjelder.

* Gjennomfør helst arrangementene ute, eller digitalt der man ikke kan ha arrangement.

* Syke personer må holde seg hjemme.

ANNONSE

* Alle må utvise god hånd- og hostehygiene og godt renhold.

* Arrangører og deltakere må sikre anbefalt avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand og begrense antall kontakter.

* Arrangementer bør unngå å samle personer fra ulike nærmiljøer eller lokalsamfunn.

* Unngå bruk av kollektivtransport.

Tog, korps og kor

* 17. mai-tog anses som et arrangement og må følge de gjeldende nasjonale og eventuelle lokale arrangementsbestemmelser.

* Det anbefales uansett å avlyse større barne- og borgertog som samler personer fra ulike kommuner/områder.

* Det kan gjennomføres 17. mai-tog i områder som ikke har forbud mot arrangementer. Det bør da begrenses til deltakere innen samme lokalsamfunn/nærmiljø.

* Barn som tilhører samme kohort i barnehage eller barneskole, kan gå sammen i barnetog uten avstandsregler. Det bør være god avstand mellom kohortene.

* Begrens antall foresatte som følger barnetog så langt det lar seg gjøre.

* Arrangør må sikre at det ikke blir trengsel før, under og etter 17. mai-tog. Folk som ikke er i samme kohort eller husstand, må kunne holde minst 1 meter avstand hele tiden.

* Korpsøvelser kan gjennomføres uten å komme innunder arrangementsdefinisjonen. I kommuner der det ikke er tillatt med arrangementer, kan korps og kor som normalt øver sammen, fremføre musikk eller marsjere i gatene uten at det annonseres på forhånd slik at man unngår ansamlinger av publikum.

* For kor- og korpsøvelser i forkant av 17. mai må de gjeldende nasjonale eller lokale bestemmelser og anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter følges.

* Kommunen bør oppfordre befolkningen til å se 17. mai-toget fra egen hage/balkong, og hvis nødvendig, iverksette tiltak for å hindre at mange mennesker samles langs togruten.

* Det er akseptabelt å ha «tog» med kjøretøy så lenge det holdes anbefalt avstand. Vurdering av sikkerhet overlates til politiet.

Arrangementer for barn

* Både barn og voksne skal telles i antallsberegningen.

* Bør gjennomføres i nærmiljøet.

* Gjennomføres utendørs der det er mulig.

* Begrens antall foresatte til de som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten, eller til for eksempel én foresatt per barn.

* Barn fra samme kohort i barnehage eller barneskole kan omgås uten avstandsregler. Andre, unntatt husstandsmedlemmer, må holde minst én meters avstand.

* Arrangør må sørge for tiltak for å unngå trengsel, for eksempel ved matservering, arrangering av leker etc.

Russen

* Russen må følge gjeldende regler og anbefalinger for arrangementer og private samlinger.

* Russen bør samles utendørs.

* Det anbefales å begrense antall personer man har tett kontakt med.

* FHI vil utarbeide egne og mer detaljerte råd for russen når det nærmer seg russetid.

Arrangementer på sykehjem

* Det bør tilrettelegges for besøk. Det bør ikke lettes på råd tross markeringen. Gjeldende råd gjelder.

* Det bør tilrettelegges for at 17. mai-tog eller annen markering kan sees fra hager eller terrasser/balkonger.

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.