Takker koronaen for effektiv straffesaksbehandling i 2020

NTB
NTB
4 minutter lesetid

Politiet takker koronapandemien for at de hadde en mer effektiv straffesaksbehandling i 2020, men advarer mot at det kan komme en bakrus i form av etterslep.

Av: Snorre Schjønberg/ NTB

Politiet slapp sin årsrapport for 2020 tirsdag, og der kommer det fram at pandemien har påvirket både kriminalitetsbildet og antall registrerte anmeldelser.

Det ble levert inn 301.287 anmeldelser i fjor, rundt 9.500 færre enn året før. Pandemien har gitt politidistrikter som hadde mange saker liggende (restanser), tid til å løse disse. Dermed ser straffesaksbehandlingen særlig effektiv ut i 2020.

– Det er en risiko for at reduksjonen vi ser er midlertidig, og at restansene vil øke etter hvert som samfunnet normaliseres, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiet takker også koronaen for at pandemien har fått fortgang i digitaliseringen, men trekker likevel fram at det fortsatt er mangler her.

– Arbeidet det siste året har gitt resultater, men det er fortsatt behov for å prioritere dette arbeidet fremover. Det er avgjørende for politiets tillit at vi evner å levere digitale tjenester til samfunnet fremover, sier Bjørnland.

Unntakstilstand og kriser

Politiets oppklaringsandel falt i 2020 med 1,5 prosentpoeng til 49,4 prosent. Dette kan henge sammen med at typen kriminalitet som ble etterforsket i koronaåret var annerledes enn før, mener politiet.

Det advares likevel mot utviklingen og politiet vil ha særlig oppmerksomhet på utviklingen.

Politidirektøren skriver at 2020 var et år preget av unntakstilstand og nye oppgaver i form av smittevernregler. Hun trekker også fram skredkatastrofen i Gjerdrum.

– Daglig kunne vi se hvordan ulike innsatsledere bidro til ro og trygghet i en skremmende og uoversiktlig situasjon. Dette var norsk politi på sitt aller beste, skriver Bjørnland.

ANNONSE

I årsrapporten skriver politiet at slike krisesituasjoner er noe de forbereder seg på at det blir et økt behov for kriseinnsats i tiden framover.

Politidirektøren sier at politiet har vært særlig opptatt av å skjerme utsatte barn i pandemien. Politiet skriver også i rapporten at de har hatt god operativ evne på sitt arbeid med dette, med unntak av i den innledende fasen av nedstengningen i fjor vår.

Når kravene

Politiet nådde i fjor målet om å ha en politidekning på to politi per 1.000 innbyggere, etter å ha ligget like under 2-tallet de siste årene.

– Dette har bidratt til at politiet har løst grenseoppdraget og andre oppgaver knyttet til den pågående pandemien på en god måte, skriver politiet.

Også kravene til responstid ble innfridd.

– Politiets operative evne har vært god. Responstiden har så langt ikke vært påvirket negativt i nevneverdig grad som følge av pandemien. Til tross for lokale variasjoner, innfrir politiet de nasjonale kravene til responstid for første gang i 2020, sier Bjørnland.

Trekker fram seksuell trakassering

2020 ble også året der seksuell trakassering i politiet ble løftet fram i offentligheten. Det ble blant annet varslet om trakasserende lederstil og forslag om å bytte vakter mot sex.

– En arbeidsmiljøundersøkelse foretatt høsten 2020 viser at vi ikke er en like trygg arbeidsplass for alle. 6,6 prosent, eller 904 medarbeidere i politiet forteller at de har vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året. Dette er 904 for mange, skriver Bjørnland.

Hun legger til at det er satt i gang arbeid med å få på plass tiltak, og at dette er noe alle ledere i etaten er i gang med.

(©NTB)

Stem her

ANNONSE

Stikkord
Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.