Foto: Fredrik Hagen/ NTB

Evakuerte får flytte hjem igjen

Lørdag kveld ble sikringsarbeidet ved rasstedet i Halden ferdigstilt, og entreprenører og geolog er godt fornøyde med arbeidet som er gjort.

Søndag ble det gjennomført møter mellom Halden kommune, geolog og Viken fylkeskommune for oppsummere sikringsarbeidet.

Mandag ble konkludert med at det er trygt å flytte tilbake til Svenskegata.

– Nå har fagmiljøene gått gjennom all dokumentasjon etter de ulike testene som er gjort og geologene har gjort sine vurderinger. Som ventet er konklusjonen at de som måtte evakuere fra Svenskegata, nå kan flytte tilbake, sier beredskapsleder André Aronsen i Halden kommune til kommunens nettside.

ANNONSE

Ifølge Halden kommune er de evakuerte orientert om at de nå kan flytte hjem igjen. Dette vil skje i løpet av mandag og Halden Røde Kors bistår de som trenger det med flyttehjelp.

– Veien ved rasstedet vil trolig være stengt det meste av mars måned mens det videre arbeidet med spunting pågår, ifølge kommunen.

ANNONSE

18 nye smittetilfeller påvist i Moss – nye tiltak underveis

Får besøk av en kunstner med mange talenter