Fredrikstads ordfører Jon Ivar Nygård (Ap) er blant ordførerne som ønsker at Oslo, det sentrale Østlandet og de store byene bør prioriteres i vaksinefordelingen. Foto: Heiko Junge / NTB

Ordførere i Østlandskommuner krever større andel av vaksinene til tettbebygde strøk

Tettbebygde strøk burde få en større andel av vaksinedosene, mener ordførerne i Nordre Follo, Sarpsborg og Fredrikstad, som er rammet av mutert virussmitte.

Ordførerne sier torsdag til VG at de ønsker at tettbebygde områder burde få en større andel av norske vaksinedoser. De enten skal, eller vurderer å skrive brev til helsemyndighetene.

– Vi har formannskapsmøte torsdag. Det er naturlig at vi vil drøfte dette. Slik man har fordelt vaksinene nå, handler det om alderssammensetning i kommunen og risikogrupper. De faktorene kan ha lite å si for smittesituasjonen, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) til avisen.

– Ny kunnskap og nye doser bør gi skjevfordeling

Nygård og nabo-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) i Sarpsborg mener erfaringer fra Israel bekrefter at det er riktig å sette inn vaksinestøtet der det «brenner mest» og har «brent lenge».

– Dette må være en dynamisk prosess. Når ny kunnskap fra Israel viser at vaksinen også kan stanse smitte og vi får tilgang til flere doser, da er det riktig å skjevfordele vaksineringen, sier Nygård, som mener Oslo, det sentrale Østlandet og de store byene bør prioriteres.

Om nyhetene fra Israel sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) at det er viktig å følge scenarioer i deres modeller der det er lagt inn en høy effekt av smittespredning. Han presiserer at:

– Norges strategi er en jevn fordeling mellom kommunene, uavhengig av smittenivå.

Israel sår tvil rundt egne funn

FHI har tidligere sagt at de mangler kunnskap om hvorvidt vaksinene fungerer mot smittespredning, men Bukholm bekrefter til VG at tall på redusert smittespredning kan skape et sterkere argument for å skjevfordele.

Helseminister Bent Høie (H) følger FHIs råd, og åpner for at tilgang på vaksine, ny kunnskap om vaksinens effekt, og smittesituasjonen kan endre prioriteringen.

Israel har vaksinert 35 prosent av befolkningen på ni millioner, og mandag ble det meldt at Israel har opplevd svært liten smitte blant de vaksinerte.

Torsdag meldte Israels vaksinasjonskampanje imidlertid at elementer i denne studien gjør at de ikke kan slå fast at Pfizer/Biontech-vaksinen hindrer smittespredning eller skaper flokkimmunitet, selv om data viser at vaksinen beskytter mot alvorlig koronasykdom.

(©NTB)

Høie: Det blir lov å klemme på sykehjem igjen fra neste uke

Skrev ut bøter til bilister – én ble anmeldt