Vinn-vinn-løsning for Østfoldbadet og Indre Østfold kommune

Indre24
2 minutter lesetid

Onsdag undertegnet ordfører Saxe Frøshaug og styreleder Line Schi en protokoll som begge parter mener er gunstig for Østfoldbadet og Indre Østfold kommune.

Kommunestyret behandlet i desember en avtale om leie og kjøp av tjenester fra Østfoldbadet. Etter dette har det vært god dialog mellom partene om de langsiktige linjene i rammevilkårene.

I en pressemelding står det å lese at det er vedtatt nye avtaler for leie av bassengtid til skolesvømming, svømmetrening og andre grupper, i tillegg til kjøp av tilgang til badeland for kommunes brukere.

– Det er også avklart hvordan kommunen vil håndtere det store, forventede underskuddet Østfoldbadet får som følge av nedstengingene og begrensninger i driften på grunn av pandemien, ifølge pressemeldingen.

Onsdag formiddag ble samtalene avsluttet med full enighet og signering av protokoll.

ANNONSE

– Styret i Østfoldbadet har godkjent rammene som ble vedtatt i kommunestyret i desember og med den nye protokollen pekes det på løsninger også på lang sikt. Det er også avklart at kommunestyret vil få til behandling en sak om å tilføre Østfoldbadet kapital som bidrag til å håndtere konsekvensene av pandemien (covid-19), når endelig regnskap legges fram for kommunestyret til behandling i mai.

Innholdet i drøftingene og protokollen vil presenteres for formannskapet i Indre Østfold i neste uke.

– Vi er begge glade for å ha funnet fram til rammer som ivaretar begges interesser, og som trygger Østfoldbadets driftsgrunnlag langsiktig, sier ordfører Saxe Frøshaug og styreleder Line Schi i Østfoldbadet.

(Kilde: Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.