Fakta om tiltak i ring 2

NTB
NTB
9 minutter lesetid

Fra onsdag 3. februar til onsdag 10. februar gjelder følgende tiltak og råd i kommunene i ring 2, det vil si Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler:Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

* Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.

* Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering

* Lokalene for voksenopplæring, universiteter, høyskoler og fagskoler og for kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

* Lokaler ved skoler godkjent etter friskoleloven kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.

* Fagskoler, høyskoler og universiteter kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å gjøre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.Idretts- og fritidsaktiviteter

* Det er tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter både for barn og voksne.

* Treningssentre kan holde åpent for dem som er bosatt i kommunen. Sentrene må selv vurdere hvordan de kan iverksette nødvendige systemer som sikrer etterlevelse.

* Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening tillatt for barn og unge under 20 år og profesjonelle toppidrettsutøvere.

* Bibliotekene er åpne

* Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:

– Barn og unge under 20 år

– Utendørs aktivitet for voksne

– Organisert trening for toppidrettsutøvere

* Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men å trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, også innendørs.Arbeidsplasser

* Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for dem som har mulighet for dette.Butikker

* Kjøpesentrene og varehus skal fremdeles holde stengt i ring 2, men med disse unntakene for virksomheter i kjøpesentre:

– matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer

– utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr

– apotek

– bandasjister

– optikere

– serveringssteder

– Vinmonopolet

– virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører med videre

– helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter med videre

ANNONSE

– bensinstasjoner

– salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon

– lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

* Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis.Restauranter, kafeer, barer

* Fortsatt skjenkestopp

* Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

– Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter

– Museer

– Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

– Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs

* Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende må holde stengt. Følgende unntak gjelder:

– skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, tillates også. Det samme med annen individuell behandling som det kan bestilles time til, og hvor bad er en del av behandlingen.Anbefalinger

* Den nasjonale anbefalingen om besøk i hjemmet gjelder. Det vil si å begrense sosial kontakt og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

* Alle bør unngå unødvendige reiser. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for dem som har mulighet for det.

* Det er ikke lenger frarådet å reise til fritidsbolig utenfor egen kommune. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise, og nærbutikk i hyttekommune bør kun benyttes hvis det er strengt nødvendig og man tar særskilte smittevernhensyn, f.eks. går i butikken utenom de travle tidene. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.

* På grunnlag av den lokale smitterisikoen, bør kommunene og fylkeskommunene vurdere om eksisterende forsterkede tiltak i kollektivtransporten skal opprettholdes. Dette gjelder for eksempel om bare opptil 50 prosent av kapasiteten i transportmiddelet skal benyttes.

* Én til én-virksomheter, for eksempel frisører: På grunnlag av den lokale smitterisikoen, bør kommunene vurdere om eksisterende forsterkede tiltak skal opprettholdes. Det gjelder for eksempel bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt-kontakt.

* Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7–10 i smittekarantenetiden. Det bør vurderes karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter ved mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

* Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet.Plikt til å bruke munnbind

* Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

* Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.

* Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

* Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

* Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.Kommunale regler

* Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.