Sandra Lexander og Daniel Karlsen. FOTO: Privat

Fremtidens utfordringer krever yrkesfaglig og teoretisk kompetanse

Ingen av oss elever som går på skole nå vet hva vi skal leve av i fremtiden. Vi vet ikke hva slags kunnskap vi trenger for å holde oss relevante i arbeidslivet til vi er 70, om vi må bytte jobb i løpet av karrieren fordi robotene tar over, eller om det vi lærer om nye oppfinnelser i naturfag i morgen vil være utdatert om 5 år.

Men en ting vet vi, og det er at vi er avhengige av mennesker som har teknikken i bunn. Mennesker som har fagkunnskapen til å forstå sammenhengene og som er gode på å omstille seg.

Av: Sandra Lexander (leder) og Daniel Karlsen (1.nestleder) i Østfold Unge Høyre

Seks av ti NHO-bedrifter sier de mangler ansatte med rett kompetanse. Både NHO og LO mener det er viktigere enn noen gang at vi har muligheten til å konkurrere i et stadig mer globalisert marked. Det er flere måter få til det på.

For det første trenger vi å jobbe for at flere velger yrkesfaglige studieretninger, slik at vi får flere fagarbeidere. For det andre er det viktig at vi satser mer på realfag i skolen. Og for det tredje trenger vi at flere velger å ta en kombinasjon av nettopp yrkesfag og høyere utdanning. Vi trenger de som går på elektro før de går over til ingeniørstudiet, eller de som går helse- og oppvekstfag før de tar utdanningen som sykepleier. Vi trenger rett og slett flere av dem som har bred erfaring fra både det praktiske og teoretiske. Derfor vil Unge Høyre gi ekstrapoeng til de som har fullført fag- eller svennebrev og som i tillegg til dette vil ha en høyere utdanning.

Dette vil gi en ekstra gulrot for dem som vurderer å gjøre begge deler, og det vil også gi en god signaleffekt. Erfaringene som yrkesfagelevene får gjennom skolegang og opplæring i bedrift, er minst like viktig som den erfaringen de på studiespesialiserende får. For å møte fremtidens utfordringer trenger vi de med yrkesfaglig kompetanse og teoretisk kompetanse. Derfor vil Unge Høyre satse mer på yrkesfag, i tillegg til å gjøre det mye enklere å videreutdanne seg. Vi ønsker oss verdens beste skole og utdanningssystem. Og med verdens beste skole – får vi et Norge på sitt aller beste.

(Leserinnlegg)

På jobb – selv når samfunnet stenger ned

Fører målt til 88 km/t i 60-sonen