Vedr. utbygging på Gislingrud-jordet

Leserinnlegg
5 minutter lesetid

Den siste tiden har igjen diskusjonen rundt utbygging på Gislingrud-jordet kommet opp. Dette er en betent sak, med mange ulike synspunkter. Men det er i den anledning det er viktig å huske på det som til syvende og sist er det mest viktige, nemlig å opprettholde norsk matproduksjon.

Av: Thomas Riiser, leder Fellesutvalget for bondelagene i Indre Østfold

I en artikkel i uke 3, kunne vi lese at Hans Edvard Røssum-Tokerud, som er en veldig dyktig bonde i Indre Østfold, tilbød seg å ta imot matjorda. Overskriften og deler av denne artikkelen er vinklet dit hen, at han nå har løsningen klar for dette området. Det er ikke før litt lenger ned i teksten at det blir kommentert, nettopp fra Hans Edvard, at det i utgangspunktet ikke er noen god løsning å bygge ned dyrket mark. I en artikkel for en tid tilbake, ble det også skrevet at utbygger nå hadde funnet løsningen ved å redusere behovet for dyrka mark. Det er i denne forbindelse jeg ønsker å komme med noen synspunkter fra landbruksnæringen i Indre Østfold.

Som gammel «Zulu-gutt» og som er oppvokst med tungtrafikk gjennom gata vi barn hadde tilhold i, har jeg ingen problemer med å forstå at man ønsker å legge om denne trafikken. For øvrig er vi også i landbruket opptatt av å skape nye arbeidsplasser i kommunen og dermed gjøre Indre Østfold til en attraktiv kommune å holde til i. Jeg har dermed ingen problemer med å se at vi absolutt bør kunne tilby en aktør som Biltema å bygge et større bygg i kommunen. Dette er imidlertid ikke det som er hovedtemaet i denne saken. Dette dreier seg om hvorvidt Indre Østfold kommune, som for øvrig er Norges største jordbrukskommune, skal bygge ned matjorda vår.

Som kjent er det kun 3 % av det norske landarealet som består av dyrka mark. Av dette er det kun 1 % som er av god nok kvalitet til at det kan dyrkes korn der. Området på Gislingrud går helt klart innunder den sistnevnte kategorien. Til sammenligning består hele 66 % av Danmark av dyrket mark. Det er derfor meget viktig at vi tar vare på de ressursene vi har. Den matjorda vi har er bygget opp over generasjoner med hardt arbeid. Ved evt. flytting av matjord, vil det kreve flere generasjoner før denne jorda er tilbake til samme nivå igjen. Forskningen sier at dette kan ta flere hundre år. Dette er viktige dimensjoner å ta med seg i den fremtidige vurderingen av hva man skal gjøre med dette området.

Vi må ta vare på den lille matjorda vi har. Ved å ta vare på norsk jord tar vi vare på landets evne til å produsere mat til egen og fremtidige generasjoner. Jordvern MÅ være overordnet i all samfunnsplanlegging og all framtidig arealforvaltning. Dette er det også gitt klare føringer på fra offentlige myndigheter, statsråd og departement. Dersom det er noe det siste året med Covid-19 har lært oss, så må det være å bli mest mulig selvforsynt. Dette er mest sannsynlig ikke den siste pandemien eller hendelsen, som kan føre til stenging av landegrenser og dermed stopp i import. Vi må derfor sørge for å beholde den jorda vi har, der den faktisk er i dag og heller få en satsning på å etablere ennå mer dyrkbar mark. Dette vil være sårt tiltrengte områder i fremtiden, dersom Norge skulle komme opp i en situasjon med stopp i import.

ANNONSE

Jeg oppfordrer derfor våre politikere i Indre Østfold til å beholde fokuset på verning av matjorda vår, men samtidig å finne andre kreative løsninger for å kunne dra til oss nye arbeidsplasser og sørge for at Indre Østfold blir en attraktiv kommune å bo i.

(Leserinnlegg)

LES OGSÅ:


Leserinnlegg kan sendes til leserinnlegg@indre24.no

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.