Teststasjonen på Ørje. Arkivfoto: Adrian Sellstrøm

Innfører obligatorisk testing på grensen

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, fra mandag 18. januar klokken 17.

Av: Linus Røvik Haug/ NTB

– Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, og nå strammer vi ytterligere inn for å begrense importsmitten. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hittil har personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, måttet teste seg for covid-19 så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge.

Fra mandag klokken 17 må testen gjennomføres ved grenseovergangsstedet i Norge. Dermed kan ikke lenger personer velge å gå forbi teststasjonen på flyplasser, havner eller grenseovergangssteder på veier for å heller teste seg i hjemkommunen. Fra mandag ettermiddag må testen skje ved grensepasseringen.

– Regjeringen har bestemt at alle som kommer til landet, skal testes ved grensepassering. Dette er et viktig tiltak for å begrense import av smitte, fastslår helsedirektør Bjørn Guldvog.

Kun i åpningstiden

Det nye og strengere testregimet ved innreise betyr at personer som må teste seg, kun kan komme over grensen og inn i landet i det tidsrommet hvor det er et tilgjengelig testtilbud på den enkelte grensestasjonen.

ANNONSE

Grensestasjonen vil være stengt for disse utenom åpningstiden. Andre personer som er unntatt kravet om test på grensen, kan passere i den øvrige åpningstiden hvor grensestasjonen er bemannet, men ikke har testtilbud.

– Jeg vil understreke viktigheten av at det digitale innreiseregistreringsskjemaet fylles ut før man ankommer Norge. I tillegg må eventuelle utenlandske arbeidstakere ha fått bekreftet egnet oppholdssted av arbeidsgiver. Det må bekreftes ved innreise, sier Mæland.

Ved grenseovergangen på Svinesund vil det ta noen flere dager før testkapasiteten er god nok til at alle kan teste ved denne grenseovergangen. Det er derfor gitt et midlertidig unntak som gjør at personer med fast bosted i Norge kan teste seg et annet sted enn på grenseovergangsstedet så snart som mulig og senest innen 24 timer, dersom ventetiden på test ved grenseovergangsstedet er over en time. Dette unntaket vil bli opphevet så fort testkapasiteten er god nok på Svinesund.

Fakta om unntak fra obligatorisk testing på grensen:

Unntakene fra dagens krav om test videreføres. Det vil si at følgende personer ikke er omfattet av krav om å teste seg ved grensestasjonen:

  • Barn under 12 år.
  • Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.
  • Personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6a, eller § 6b første og fjerde ledd, eller yrkessjåfører av langtransport og togpersonell etter § 6b femte ledd.
  • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov (§ 6e), dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing.
  • Utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1–4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer (jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f).

Dette er de 32 lovlige grenseovergangene på norsk indre Schengen-grenser finner du her

(© NTB)

ANNONSE

ANNONSE

Rykket ut til røykutvikling fra garasje

Historieløst å endre tettstedsnavnet Skjønhaug til Trøgstad