Historieløst å endre tettstedsnavnet Skjønhaug til Trøgstad

Leserinnlegg
6 minutter lesetid

Hvor mange generasjoner vil det ta – å endre tradisjonell navnebruk på det tidligere tettstedet Skjønhaug (nå «Trøgstad») og den tidligere kommunen Trøgstad (nå «Ingensteds»)?

Av: Ulf Kolstad og Ingunn Hensel (V)

Hva og hvor er Trøgstad?

Frem til kommunestyrets historieløse frykt-vedtak 02.12.20 var tettstedet Skjønhaug senteret i grenda Trøgstad. Nå heter torget i Trøgstad Skjønhaug torg, tettstedet heter Trøgstad – og alt det som lå utenfor Skjønhaug i tidligere Trøgstad kommune – heter nå ingenting? For det ligger jo ikke i Trøgstad. Trøgstad er nå i Skjønhaug, ikke omvendt? Ja, akkurat.

Også i kommunens egne høringsnotater til ny kommuneplan hersker full forvirring om hva som er hva.

Venstre mener det er historieløst å endre tettstedsnavnet Skjønhaug til Trøgstad – og foreslo i kommunestyrets behandling av saken at navnet på tettstedet skulle beholdes som i dag. I tråd med Språkrådets sterke anbefaling om å beholde tradisjonell navnebruk for stedsnavnet. Altså at Skjønhaug fortsatt bør hete Skjønhaug – og at Trøgstad fortsatt bør hete Trøgstad. Uavhengig av nye kommunegrenser. Trøgstad skulle være den grenda av Indre Østfold kommune som tidligere var Trøgstad kommune.

En sammenslåing av kommuner er ikke det samme som at steds- og områdenavn blir borte. Trøgstad kommune er borte, nå en del av Indre Østfold kommune. Men området Trøgstad er faktisk ikke borte. Vil ikke blir det noen gang. Bare kanskje nå – som området er innskrenket til å bare betegne tettstedet (tidligere) Skjønhaug – (nå) Trøgstad.

Kommunestyrets endring av navnet fra Skjønhaug til Trøgstad er basert på frykt for at navnet Trøgstad skal bli borte. Det er rett og slett bare tull, helt subjektivt, kun basert på følelser og ikke fakta. Det er historieløst og viser liten tiltro til egne innbyggerne. Man har fjernet en viktig del av kulturarven – som tradisjonell bruk av stedsnavn faktisk er.

Skal man overføre denne frykten og tilnærmingen til at den nye kommunens stedsnavn skal gå i glemmeboken, og derfor vedta endringer, vil det gå ut over vår kulturarv som disse navnene representerer. Kommende generasjoner risikerer å bli historieløse og rotløse. Og i mellomtiden (over noen generasjoner) vil det herske mye forvirring om gammel og ny bruk av begrepet «Trøgstad».

Et faktum er at nye Indre Østfold kommune er fundamentert på de fem kommunene den består av. Det betyr ikke at disse fem kommunenes geografi, topografi og stedsnavn blir borte, disse vil bestå.

Det er de administrative områdene som er slått sammen. Det er disse gamle administrative grensene, kommunegrensene, som blir borte og som nå utgjør ett felles forvaltningsområde. Man har tatt bort 5 organisasjonsnummer – og erstattet de med ett felles nytt organisasjonsnummer. Streker på kommunekartet er flyttet på. Det er mindre problematisk enn å flytte et faktisk sted eller område.

ANNONSE

Det er ingen indikasjoner som tilsier at vi skal begå kollektivt hukommelsestap på kort eller lang sikt. Askim vil fortsatt være Askim, like mye som Trøgstad fortsatt vil være Trøgstad, Eidsberg vil være Eidsberg osv.

Folk bor fortsatt der de bodde før sammenslåingen og vil fortsatt gjøre det. En navneendring vil virke forvirrende opp i det hele. I tid vil det gå minst en generasjon å innarbeide en navneendring som foreslått/vedtatt.

Nå skal nytt kommunenavn innarbeides. Alle gatenavnendringer og andre endringer som har kommet som følge av sammenslåingen skal synke inn. Det er nok nå av endringer nå, vi trenger ikke flere å forholde oss til.

Venstre er ikke redd for at bruken av stedsnavn lokalt vil bli borte. Trolig vil bruken av gamle stedsnavn i den nye kommunen bare forsterkes – for å holde på lokal identitet og stolthet i de mange tettstedene i den nye kommunen.

Men Venstre er redd for at politikere i den nye kommunen ikke stoler på egen dømmekraft, men tillegger politikere fra  de «gamle» kommunene litt for mye tunge på vektskålen i partienes interne gruppediskusjoner. Dette gjenspeilte seg kraftig i debatten i kommunestyret – hvor det så og si ikke var andre enn Venstres representant som tok ordet i denne saken – og samtidig ikke var bosatt i  Trøgstad. Det er en farlig vei videre for kommunen. Hvis man ikke baserer vedtak og beslutninger på egne innsamlede kunnskaper og fakta risikerer man å fatte vedtak feil. Det undergraver demokratiet om man må ha «lokal geografisk tilknytning» i kommunestyret – for å ta ordet i en sak.

Det er nå anmodet om ny vurdering av denne saken av en stor andel innbyggere som mener tettstedsnavnet Skjønhaug bør beholdes. Venstre håper kommunestyret kan ta dette opp til ny vurdering som følge av den anmodningen.

Venstre vil også oppmuntre kollegaer fra alle partier og alle geografiske områder i den nye kommunen – til å ta aktivt del i debatter og saker som dette. Ingen av kommunestyrets medlemmer har enerett på å mene noe om en sak – fordi de bor i det berørte området av kommunen.

(Leserinnlegg)

LES OGSÅ:


Leserinnlegg til Indre24 kan sendes til leserinnlegg@indre24.no

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.