Magnus Johansen (26) jobber som sykepleier ved lungeavdelingen på Sykehuset Østfold på Kalnes og har behandlet koronapasienter i rundt ti måneder. Onsdag var han den første helsearbeideren i Østfold som fikk koronavaksinen. Sykepleier som satt første vaksine er Elisabeth Alexandersen. Vaksinen er Pfizer BioNtech. Foto: Gorm Kallestad/ NTB

Vaksineringen i Østfold kunne vært firedoblet

Helseforetakene i Østfold sier de er godt organisert og klare for å vaksinere flere om de får muligheten. Tilgangen på vaksinedoser er det som begrenser.

Onsdag ble sykepleier Magnus Johansen ved lungeavdelingen på sykehuset på Kalnes den første helsearbeideren som fikk koronavaksinen i Østfold.

– Når man har jobbet med koronapasienter i ett år, er det en lettelse, sier Johansen som vedgår at det har vært tøft i perioder.

Sykehuset i Østfold har fått nok doser til å vaksinere 816 ansatte i helsevesenet. Det venter sykehuset å klare i løpet av neste uke.

– Dette er mange færre enn vi skulle ønske at vi kunne vaksinert. Vi har prioritert de som er tettest på koronapasientene og de som kan opprettholde øyeblikk hjelp-funksjonen i sykehuset, sier administrerende direktør Hege Gjessing for Sykehuset Østfold.

Kunne firedoblet
Dette er en trygg og rolig start når det gjelder å vaksinere de ansatte, men nå er systemet i gang, sier sykehusapoteker Thomas Bäckstrøm ved Sykehusapotekene Østfold.

Rundt 120 personer får vaksinen onsdag. I Østfold kunne man vaksinert opptil fire ganger så mange personer på sykehuset dersom de hadde hatt flere vaksinedoser tilgjengelig, anslår Bäckstrøm.

– Vi burde nok klart 400–500 personer per dag, sier Bäckstrøm.

Sykehusapoteker Thomas Bäckstrøm(t.v.) for Sykehusapotekene Østfold og administrerende direktør Tore Prestegard for helseforetaket Sykehusapotekene. De er enige om at tilgangen på vaksiner er det som begrenser vaksinene, og mange flere kunne blitt vaksinert med det systemet og mengden utstyr og personell de har nå. Foto: Gorm Kallestad/ NTB

– Det er tilgang på vaksiner som er den begrensende faktoren i dag. Det er ikke logistikken eller kapasiteten hos sykehuset eller apoteket her, supplerer Prestegard.

Glede og lettelse
Vaksineringen er en konstant kamp mot klokken i alle ledd, og norske helseforetak kan overvåke både temperatur og hvor vaksinen er til enhver tid.

Temperaturen blir fulgt med argusøyne, nærmest minutt for minutt, helt fra produsent til de omsider blir levert til kommunene fra de fremskutte, sentrale lagrene. Etter det har kommunene ansvaret for å få satt dem i løpet av de fem dagene de kan ligge i kjøleskap.

– Det er alltid spenning rundt dette, men nå er jo folk blitt vaksinert rundt omkring i hele Europa og andre land, og vi ser at dette går bra. Det er mer glede og lettelse over at vi er i gang, sier administrerende direktør i Sykehusapotekene, Tore Prestegard, om vaksineringen av helsearbeiderne i Østfold.

Tverrfaglig samarbeid
Koordineringen er satt i gang og klargjort på kort varsel. Vaksineringen i Østfold er et tverrfaglig trepartssamarbeid mellom sykehuset på Kalnes, helseforetaket Sykehusapotekene og Avonova, som leverer bedriftshelsetjenester.

Smittevernavdelingen på sykehuset har hovedansvaret og står for koordineringen. De prioriterer blant annet hvilke helsearbeidere som får vaksinen i denne omgang.

Farmasøyter og apotekteknikere fra Sykehusapoteket klargjør og trekker opp de seks vaksinedosene som er i hvert hetteglass.

Sykepleiere fra Avonova setter selve sprøyten med vaksine.

Bryter trenden
Rundt 120 medarbeidere på sykehusene i Østfold har vært smittet i løpet av pandemien, ifølge sykehusapoteker Thomas Bäckstrøm. Derfor er det etterlengtet at den første vaksinen er satt i området.

– Hver gang en sykehusansatt blir smittet, får det store konsekvenser, sier han.

– Det å være med på å bryte den trenden og få smitteantallet ned blant de ansatte på sykehuset, føles godt, sier han.

Vaksineringen gjør også at helsearbeiderne føler seg tryggere til å stå i det dersom det skulle bli en oppblomstring.

– Vi håper jo selvsagt at vi slipper, og det ser jo lovende ut i Norge, men vi skal jo ikke lenger enn halvtime nedover langs svenskekysten, så er det helt andre tilstander, sier Bäckstrøm.

Onsdag startet Covid-19 vaksineringen av helsearbeidere ved Sykehuset Østfold Kalnes. Vaksinen er Pfizer BioNtech. Foto: Gorm Kallestad/ NTB

Sikrere i ultrafryser
Når Norge mottar vaksinen fra produsenten i Belgia, ligger vaksinen på tørris i kartonger. Deretter legges det i fremskutte lagre med ultrafrysere i Norge for oppbevaring. Der kan vaksinene oppbevares på -70 grader. Det gjør at Norge kan oppbevare vaksinene lenger og at det er tryggere med tanke på forringelse av vaksinene.

Administrerende direktør i Sykehusapotekene, Tore Prestegard, mener Norge har en god modell. Man får mer ro og sikkerhet i mellomleddet.

I andre land fortsetter vaksinen å ligge på tørris, blant annet Sverige, men tørrisen må byttes med noen dagers mellomrom.

Da får man vaksinert raskere i begynnelsen, men man har ikke samme sikkerhetsmargin. Hvis det skulle oppstå problemer med logistikken, er faren for forringelse større.

(©NTB – Eirik Husøy)

Forsøkte å unndra seg kontroll

Bilfører forsøkte å unndra seg kontroll