Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland oppfordrer politiet i Viken til å etterforske saken. ILLUSTRASJONSFOTO: Glenn Thomas Nilsen

Grotesk mishandling og drap av katter – Dyrevernalliansen utlover dusør

Mandag ble det gjort et grotesk funn ved en tursti på Enebakkneset i Viken. I et tre hang én katt. Innvoller, pels og kroppsdeler fra to andre katter lå på bakken under. Dyrevernalliansen anmelder forholdet og utlover en dusør på 10.000 kr for opplysninger som gjør at saken blir oppklart.

Ved siden av kattene lå det tre haglpatroner. Katten som ble funnet hengt i et tre, ble obdusert hos Trøgstad Dyreklinikk. Også i katten ble det funnet mye hagl i både kjeve- og mageregion.

Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland oppfordrer politiet i Viken til å etterforske saken.

– Dette er et typisk eksempel på sadistisk dyremishandling, og det er liten tvil om at dette er gjort med overlegg. Som dyrevernorganisasjon vurderer vi denne saken som potensielt særdeles grov, og ber om at den prioriteres hos politiet. Vedkommende som har gjort dette må stoppes og hindres fra å gjøre lignende ting igjen, sier Kleveland.

Kleveland påpeker at dette er en alvorlig sak, fordi det etter all sannsynlighet er gjort med hensikt å torturere kattene.

– Norsk lov slår fast at det er forbudt å utøve vold mot dyr. Ut fra beskrivelsen av funnene fremstår det som ikke usannsynlig at kattene kan ha blitt mishandlet før de avgikk med døden. Det fremstår som mishandling og drap kan ha skjedd som en form for sadistisk underholdning.

Strafferammen for dyremishandling er på ett års fengsel og tre år ved grove lovbrudd.

– Strafferammen ligger derfor opptil tre års fengsel. Vi mener at dette er for lavt, men første skritt nå er å få domstolene til å øke straffenivået slik at de rammene som er blir utnyttet. Her har vi sett en positiv utvikling de siste årene, men målet er ikke nådd ennå.

ANNONSE

I den såkalte Lucas-saken, hvor en hund ble drept på ikke forskriftsmessig måte, ble straffen utmålt til 120 dagers ubetinget fengsel, noe som innebar en vesentlig straffeskjerpelse sammenlignet med tidligere praksis. Kleveland påpeker at Høyesteretts reaksjon understreker alvorligheten i denne type handlinger og nødvendigheten av oppklaring.

Kleveland oppfordrer nå folk i nærområdet til å være på vakt. Hun håper at publikum som vet noe, melder fra.

– Kanskje er det for eksempel noen som skryter på seg mishandlingen i sosiale medier, eller legger ut mistenkelige bilder. Alle tips som kommer inn og kan ha verdi, vil bli gitt videre til politiet. Du kan tipse anonymt.

Dyrevernalliansens dusørfond er opprettet for å hjelpe politiet å oppklare flere dyremishandlingssaker.

Publikum som har tips i saken kan sende dem til: publikum@dyrevern.no

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Utsending av koronavaksine

Anbefaling om nyttårsfeiring