Kommunal eiendom i ny kommune

Under budsjettprosessen i år har det vært naturlig for posisjonen å skaffe seg oversikt over verdier som er samlet på kommunens hånd. Vi merker oss at de «gamle» kommuner har vært svært aktive når det gjelder å samle arealer som det på et eller annet tidspunkt har bydd seg en mulighet til å kjøpe. Vi snakker altså ikke om arvesølv, men om områder som er tenkt regulert og solgt, for å skape utvikling og framgang.

I tidligere tider hadde mange landsens kommuner større skogeiendommer som ble brukt som finansieringskilde når skoler og aldershjem skulle bygges. Tidene endrer seg, men god forvaltning er like viktig som før. Til god forvaltning hører også kunnskapen om at eiendomsutvikling er krevende både når det gjelder arbeidsinnsats og kapitalinnsats. Indre Østfold kommune har vedtatt å etablere et eiendomsselskap for å få resultater på området. Politikernes rolle skal være å drive god eierstyring med klare instrukser, mens daglig drift skal utføres av selskapet.

Eiendomsselskapet er ikke etablert ennå, men prosessen med utvikling av eiendom må komme i gang. På kommunaldirektør Hilde Brandsruds område er det derfor budsjettert med midler til å jobbe konkret og målrettet med fire kommunale områder. Det er næringsområder på Ringvoll og i Trøgstad, i tillegg til boligområdet Trondstad i Spydeberg, og Susebakkeåsen ved Mysen. Ved å sette klart fokus på utvalgte områder, er målet å skape betydelige salgsinntekter på kommunens hånd i løpet av noen år. Når eiendomsselskapet er etablert, vil selvfølgelig arbeidet skje i deres regi.

Vi forutsetter at inntekter fra foredling og salg av eiendom vil brukes til å redusere regnskapsmessig verdi av lånefinansiert skoleutvikling. Dermed vil kommunens årlige resultat bedres. Vi har ikke lagt inntekter fra eiendomsutvikling inn i økonomiplanen, men forventer gode salgsinntekter mot slutten av planperioden.

ANNONSE

Politikerne skal ikke arbeide med eiendom, men de har likevel et stort ansvar for at forvaltningen blir vellykket. Ved å lage en god kommuneplan som gir næringsliv og innbyggere gode vilkår for vekst og trivsel, vil arealer med god beliggenhet være lette å omsette. Det gode arbeid er i gang, og vi har alle muligheter til å lykkes.

  • Øystein Østre, Senterpartiet
  • Trygve Westgård, Arbeiderpartiet

(Leserinnlegg)


Leserinnlegg kan sendes til leserinnlegg@indre24.no

ANNONSE

ANNONSE

Stenger skolene i Sarpsborg

Frisørsalongen har holdt det gående i 90 år