ILLUSTRASJONSFOTO: Glenn Thomas Nilsen

Oppstart av gravearbeider i Askim

Indre Østfold kommune varsler at det snart er oppstart for gravearbeider i forbindelse med videre sanering av kloakk i sentrum nord i Askim.

Dette gjøres for å øke sikkerheten på vannforsyningen til kommunens innbyggere. I tillegg ønsker de også å rydde opp i eldre, utette avløpsledninger som fører til overbelastning av overføringsledninger og renseanlegg.

Prosjektet gjennomføres for å øke sikkerheten på vannforsyningen til kommunens innbyggere. I tillegg ønsker vi å rydde opp i eldre, utette avløpsledninger som fører til overbelastning av overføringsledninger og renseanlegg.

I etapper

Prosjektet skal deles opp i flere etapper. Første etappe var arbeidene i Dr. Randersgate tidligere i år.

– Etappe 2 starter i disse dager (midt i desember) og vil i hovedsak berøre hagene til Løvstien 5, Solkroken 6 og til Kirkegata ved Frelsesarmeen. Det vil også graves ny vannledning i Solkroken fra Kirkegata i sør til Klokkergata i nord. I denne perioden vil det bli stengt for gjennomkjøring i Solkroken, opplyser kommunen på sine nettsider.

ANNONSE

Tredje etappe starter rundt 11. januar. Arbeidet som skal gjøres her skjer mest i de eksisterende rørene, hvor man blant annet skal renovere det eksisterende røret som ligger mellom Løvstien og Kirkegata ved Frelsesarmeen. Dette røret ligger langt nede og vil ikke være mulig å nå ved ordinær graving.

– De beboerne/eierne som blir berørt, er varslet. Vi vil varsle deg som blir berørt i tiden framover, både i form av SMS, per brev og ved oppmøte på bostedsadressen, skriver kommunen videre.

(Kilde: Indre Østfold kommune)

Kart over berørt område.

ANNONSE

ANNONSE

Takk fra alle oss – til dere ansatte i Indre Østfold kommune

Lokalt utbrudd i Rakkestad – ni nye smittede